Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana
Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria state agrotechnological university
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Осадчий, СВ Симоненко
Інформаційні технології і засоби навчання, 38-48, 2017
32017
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
В Круглик, В Осадчий, С Симоненко
Педагогічний дискурс, 107-114, 2016
32016
Коммуникация как проблема взаимодействия ИТ-специалистов
СС Викторовна
Университетская Наука. «Современная наука. Теоретический и практический …, 2016
2*2016
Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Херсонський державний університет, 2018
12018
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
12015
Методичні вказівки з організації самостійної роботиз іноземної мови (за професійним спрямуванням)(англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти ОКР" Бакалавр" за …
МВ Однороманенко, МВ Однороманенко, НВ Зайцева, НВ Зайцева, ...
ТДАТУ, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять з ділової іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальностями 133 «Галузеве …
НВ Зайцева, НВ Зайцева, СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Модель формування комунікативної компетентності фахівців із програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
2018
Методичні рекомендації з розвитку професійного англомовного спілкування фахівців з програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2018
2018
Improve Your Listening and Speaking: навчально-методичний посібник з розвитку навичок аудіювання та говоріння майбутніх фахівців з програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2018
2018
Розробка комунікаційного плану як одного з засобів подолання комунікаційних бар’єрів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
2018
Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти Національних рамок кваліфікацій Європейських країн та України
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Херсон: Херсонський державний університет, 2018
2018
Business English Essentials for Software Engineers: навчально-методичний посібник з розвитку навичок читання, говоріння та письма майбутніх фахівців з програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2017
2017
Dictionary of Information Technology and Software Engineering Abbreviations. Словник абревіатур та скорочень з інформаційних технологій і програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2017
2017
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ
С Симоненко
Р68 Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали, 296, 2017
2017
Структурні компоненти категорії «комунікативна компетентність»
СВ Симоненко
2017
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
ВВ Осадчий, СВ Симоненко
Информационные технологии и средства обучения 58 (2), 38-48, 2017
2017
Проблеми комунікації ІТ-спеціалістів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
СВ Симоненко, ВВ Осадчий, ВС Круглик
2016
Использование виртуальных сообществ в учебном процессе высших учебных заведений
СВ Симоненко, СВ Симоненко
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20