Подписаться
Володимир Анатолійович Греченко
Володимир Анатолійович Греченко
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук, ВА Режко
К.: Літера, 464, 2000
802000
Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: монографія
ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.–304 с., 2000
692000
Украiна у добу" раннього" тоталітаризму
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2001
522001
Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVІІІ ст.--1917 р.)
ОМ Бандурка, В Греченко, ОН Ярмиш
Zolota myli︠a︡, 2012
232012
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
182018
Історія світової та української культури: довідник для школярів та студентів
ВА Греченко, ІВ Чорний
К.: Літера ЛТД 416, 2009
172009
Пахман як теоретик та історик права/ОМ Головко, ВА Греченко
О Головко
Вісник ХНУВС, 61, 2013
12*2013
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917–2017 рр.): до 100-річчя подій Української революції: монографія
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків: Золота миля, 2017
112017
Зозуля ОІ Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України: монографія/ОІ Зозуля.–Харків: Харків юрид., 2014.–300 С.
ВА Греченко
Право і Безпека, 239-240, 2014
112014
Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ВА Греченко, КВ Кислюк
К.: Кондор-видавництво 352, 2013
112013
Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р.
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Наука і правоохорона.–2019.–№ 2 (44).–С. 33-44, 2019
102019
Професор СВ Пахман: життя в науці та наука в житті
ВА Греченко
Харківський історіографічний збірник, 145-155, 2014
92014
Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918-1941 рр.)
В Греченко
НікаНова, 2012
92012
Історія України
ВА Греченко
Модульний курс. Навчальний посібник/Греченко ВА—Х.: Торсінг плюс 384, 2009
92009
Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 роки): історико-правове дослідження:[монографія]
ОМ Бандурка, ВА Греченко, ОН Ярмиш
Харків: Золота миля, 2015.–492 с., 2019
82019
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
ІО Гайдай-Бандурка
Право і Безпека, 6-10, 2014
82014
Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади
ВС Гошовський
Форум права, 121-125, 2011
82011
Історія світової та українською культури: підручник для вищих навчальних закладів освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук
К.: Літера ЛТД, 2005
82005
Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни
ВА Греченко, ВВ Греченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 2 …, 2010
72010
Організація та діяльність міліції Української РСР в 1947р.: основні аспекти
СМ Бортник, ВА Греченко
Правові горизонти.–2019.–Вип. 17 (30).–С. 7-13, 2019
62019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20