Володимир Сіденко
Володимир Сіденко
доктор економічних наук, Центр Разумкова, Інститут економіки та прогнозування НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене razumkov.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Глобализация–европейская интеграция–экономическое развитие: украинская модель
ВР Сиденко
К.: Феникс 1, 376, 2008
1242008
Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні
ОІ Барановський, ВР Сіденко
522004
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
401993
Глобализация и экономическое развитие
ВР Сиденко
К.: Феникс 1, 376, 2008
392008
За ред. д-ра екон. наук МІ Скрипниченко
М ендогенного зростання економіки України
К.: Ін-т екон. та прогнозув 576, 203, 2007
372007
Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи
В Сіденко
Економіка України, 18-31, 2012
322012
Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України
В Сіденко
Національна безпека та оборона, 25-29, 2009
312009
Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції
ВР Сіденко
Фінанси України, 143-150, 2007
302007
Інноваційна модель розвитку ЄС–від Лісабонської стратегії до «Європи 2020»
ВР Сіденко
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 113-126, 2011
252011
Внешнеэкономическая деятельность: проблемы системной трансформации при переходе к рынку
ВР Сиденко
К.: ОАО «ОКО, 1998
251998
Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання
В Сіденко
Дзеркало тижня, 4, 2001
232001
Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей
ВР Сіденко
Український соціум, 7-21, 2014
222014
Інтернаціоналізація української економіки
Б Губський, Д Лук’яненко, В Сіденко
Економіка України, 15-23, 2000
192000
Modyfikatsiia svitovoi ekonomiky pid vplyvom novitnikh faktoriv hlobalnoi transformatsiinoi kryzy
V Sidenko
Ekonomika Ukrainy 5, 18-31, 2012
172012
Проблеми формування моделі національного економічного розвитку в контексті глобалізації
В Сіденко
Вісник Київського торговельно-економічного університету, 5-14, 2008
142008
та ін.]; за ред
П ендогенного зростання економіки України, МІ Скрипниченко, ...
МІ Скрипниченко, 2007
132007
Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України./Аналітична доповідь
В Сіденко, В Юрчишин, К Маркевич
К.: Заповіт 72, 2015
102015
Интернационализация украинской экономики
Б Губский, Д Лукьяненко, В Сиденко
Экономика Украины, 16-25, 2000
102000
Модификация мировой экономики под влиянием новейших факторов глобального трансформационного кризиса
В Сиденко
Экономика Украины, 18-31, 2012
92012
Проблемы собственности и легализации капиталов и доходов в Украине
А Барановский, В Сиденко
Зеркало недели, 12, 2004
92004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20