Подписаться
Bleznyuk Oleg, Blesnyuk Oleg V., Блезнюк Олег Володимирович (ORCID:0000-0002-7928-117X)
Bleznyuk Oleg, Blesnyuk Oleg V., Блезнюк Олег Володимирович (ORCID:0000-0002-7928-117X)
State Biotechnological University (SBTU), Kharkiv, Ukraine / Державний біотехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Engineering management of two-phase coulter systems of seeding machines for implementing precision farming technologies
OAV Rogovskii I.L., Titova L.L., Trokhaniak V.I., Rosamaha Yu.O., Blesnyuk O.V.
ngineering management of two-phase coulter systems of seeding machines for …, 2019
26*2019
Робочий орган культиватора
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ОВ Блезнюк, ВС Каденко, СО Дяконов, ...
142016
Results of numerical modeling of the process of harvesting the seeds of flax by a harvester of the stripping type
VK О. Kozachenko, A. Pakhuchyi, O. Shkregal, О. Bleznyuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, P. 66-74., 2019
7*2019
Обґрунтування профілю леза лапи культиватора мінімальної енергоємності
ОВ Козаченко, АН Шкрегаль, ОВ Блезнюк
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2008
72008
Обґрунтування параметрів пневмотестера для контролю технічного стану циліндро-поршневої групи двигуна
СП Сорокін, ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ВС Каденко, ОВ Блезнюк, ...
ХНТУСГ, 2019
62019
Виробничі випробування культиваторних лап удосконаленої конструкції
Козаченко А.В., Шкрегаль А.Н., Блезнюк О.В.
Вісник ДДАУ. Сучасні проблеми землеробської механіки, 278 – 281, 2009
62009
Виробничі випробування культиваторних лап удосконаленої конструкції
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ОВ Блезнюк, П Василенка
Сучасні проблеми землеробської механіки: Вісник Дніпропетровського …, 2009
62009
Обґрунтування параметрів системи захисту у гідроприводах сільськогосподарських машин
СМЛ Козаченко О.В., Блезнюк О.В., Шкрегаль О.М.
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія …, 2013
52013
Дослідження по зміцненню леза дискових копачів коренезбиральної машини КС-6Б
ОВ Козаченко, ОВ Блезнюк
Збірник наукових праць ВДАУ, 185 -189, 2005
52005
Діагностування ЦПГ за струмом, що споживає стартер при прокручуванні двигуна
СП Сорокін, ОМ Шкрегаль, ОВ Блезнюк, ВС Каденко
ХНТУСГ, 2020
42020
Дослідження впливу параметрів леза на енергетичні характеристики робочих органів культиваторів
ДСО Козаченко О.В., Шкрегаль О.М., Каденко В.С., Блезнюк О.В.
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 236-242, 2016
42016
Зовнішнє навантаження як чинник впливу на надійність сільськогосподарських машин
ОВ Козаченко, ОВ Блезнюк
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
42016
Методи зменшення втрат робочої рідини у гідроприводах сільськогосподарських машин
БОВ Козаченко О.В., Басенко Л.І.
Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки …, 2008
42008
Перспективи виробництва і споживання біопалива другого покоління в Україні
ТА Желєзна, СВ Драгнєв, АІ Баштовий, ІЛ Роговський
ВЦ НУБіП України, 2018
32018
Аналіз режимів руху сільськогосподарського агрегату та напрямки зменшення енерговитрат при виконанні технологічного процесу
ОВ Козаченко, ОВ Блезнюк
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
32015
Формування зубчастого леза при зношуванні лап культиватора
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ОВ Блезнюк, ВС Каденко
ХНТУСГ, 2014
32014
Ефективність пар тертя технічного призначення
ОВ Блезнюк, ОВ Білаш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
32014
Обгрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральноʀ машини. автореферат к. т. н
ОВ Блезнюк
ХНТУсГ. Харків, 20, 2007
32007
Технічне діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів
ОВ Блезнюк, ВІ Іванов
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
22021
Польові випробування удосконалених культиваторних лап
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ВС Каденко, ОВ Блезнюк
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 31-39, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20