Тетяна Музика
Тетяна Музика
асистент кафедри цивільного права № 2, Національний юридичний
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Вибір у механізмі виконання альтернативного зобов'язання
ТО Музика
12013
Альтернативне зобов’язання як особлива правова конструкція: теорія і практика застосування
ТО Музика
Юрист України, 63-68, 2013
12013
Питання форми договору, який містить альтернативне зобов'язання, та державної реєстрації прав із цього договору
ТО Музика
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
Заподіяння майнової шкоди внаслідок делікту як підстава виникнення альтернативного зобов’язання
ТО Музика
2015
Механизм исполнения альтернативного обязательства (анализ законодательства и правоприменительной практики стран СНГ, ЕС и других стран)
ТА Музыка
Проблемы законности, 2014
2014
Особенности прекращения альтернативных обязательств по гражданскому законодательству Украины
ТА Музыка
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Mechanism of performance of an alternative obligation (legislation and case studies of CIS, EU countries and some other countries)
TO Muzyka
Probs. Legality 126, 60, 2014
2014
Special aspects of termination of alternative obligations according to civil legislation of Ukraine
ТО Музика
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 8, 2014
2014
Механізм виконання альтернативного зобов'язання (аналіз законодавства та правозастосовної практики країн СНД, ЄС та інших країн світу)
ТО Музика
Проблеми законності, 60-67, 2014
2014
Форма здійснення вибору в альтернативному зобов'язанні
ТО Музика
2014
Особливості припинення альтернативного зобов’язання за цивільним законодавством України
ТО Музика
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗОБОВСЯЗАННЯ
ТО Музика
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 163, 2014
2014
Проблеми виконання альтернативного зобов'язання
ТО Музика
видавництво" Право", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13