Yuliya Dobroskok Юлия Доброскок
Yuliya Dobroskok Юлия Доброскок
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
122013
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
92012
Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації
ТВ Шталь, НЛ Савицька, ЮБ Доброскок, НЛ Савицкая
«Лідер», 2015
32015
Міжнародна економічна діяльність України. Курс лекцій
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: Форт, 2014
22014
Система показателей результативности взаимодействия предприятий в маркетинговых каналах
ЮБ Доброскок
Маркетинг и менеджмент инноваций, 99-109, 2013
22013
Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці
ЮБ Доброскок, ЛВ Михайлова
Бизнес Информ, 2017
12017
Аналіз основних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації
ТВ Шталь, ЮБ ДОБРОСКОК, ДС АНТОНЕНКО
Крымский экономический вестник, 10-13, 2014
12014
Система маркетингових каналів: елементи, діагностика, результативність
ЮБ Доброскок
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (1 …, 2013
12013
Маркетинг доверия в системе взаимодействия рыночных структур
ЮБ Доброскок
ООО Издательский дом" Папирус", 2012
12012
МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ ЯК КОНЦЕПІЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СУБ’ЄКТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ЮБ Доброскок
1
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
ТВ Шталь, СВ Бестужева, ВА Вовк, ВО Козуб, ЮБ Доброскок, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Інноваційна стратегія як основа розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЮБ Доброскок
2019
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
СВ Бестужева, ВА Вовк, СВ Громенкова, ЮБ Доброскок, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Етапи виходу підприємств малого та середнього бізнесу на ринок США через міжнародну платформу електронної комерції Еtsy
ЮБ Доброскок, АО Чумак, АА Чумак
2019
Штучний інтелект в маркетинговій діяльності підприємств торгівлі
НВ Проскурніна, ЮБ Доброскок, НВ Проскурнина
2019
ЕТАПИ ВИХОДУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БіЗНЕСУ НА РИНОК США ЧЕРЕЗ МіЖНАРОДНУ ПЛАТФОРМУ ЕЛЕКТРОННОї КОМЕРЦії ETSY
ЮБ Доброскок, АО Чумак
Бизнес Информ, 2019
2019
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНОВАГА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
ЮБ Доброскок
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку індексу людського розвитку на Україні
ЮБ Доброскок, ОВ Бадяєв, КВ Косенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Видавництво" Форт", 2016
2016
Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: ХДУХТ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20