Роман Шульган
Роман Шульган
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Технології розробки мережевих додатків”
ОО Степаненко, АА Степаненко
Запорізький національний технічний університет, 2017
22017
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІ ЕКОНОМІКО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ
Б Бачишин, Ю Панчук, Р Шульган
12012
Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь
БД Бачишин, РБ Шульган
Вісник геодезії та картографії, 31-37, 2009
12009
Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.)
РМ Янчук, РБ Шульган
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко, ...
2018
Землевпорядне проектування (укр.) Land design (en.)
РБ Шульган
2018
Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам …
ЛВ Корнілов, ОМ Кібукевич, РБ Шульган
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування (інтегр.)» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальністю «Геодезія та …
РБ Шульган, ОМ Кібукевич
2018
ГІС в задачах моніторингу (укр.) Gis in monitoring tasks (en.)
РБ Шульган
2018
GRID-model of natural agricultural zoning
R Shulgan, O Kibukevich, O Yanchuk, K Nikolaichuk
Geodesy and Cartography 43 (1), 22-27, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціалізація «Геодезія, Землеустрій …
РБ Шульган
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геоінформаційні системи і …
РБ Шульган
2017
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАРОД-НОГО ХОЗЯЙСТВА
АЕ Янчук, СН Трохимец, РБ Шульган, БА Бойчук
Молодий вчений, 174-179, 2016
2016
Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту
Р Шульган, О Янчук, Ю Романовська
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 41-46, 2016
2016
Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
КМ Ніколайчук, РБ Шульган
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
Аналіз можливості застосування даних глобальних цифрових моделей рельєфу при вирішенні задач народного господарства
ОЄ Янчук, СМ Трохимець, РБ Шульган, БО Бойчук
Молодий вчений, 174-179, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ З ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА РІВНОГО
ЛВ Корнілов, РБ Шульган, ОМ Кібукевич, КЛ Гіжицька
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Дослідження точності транформації растру у програмі transform
ОЄ Янчук, РБ Шульган, ТІ Дець, ОЄ Голішовець
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ОЄ Янчук, РБ Шульган
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
2014
Алгоритм автоматизації експертної грошової оцінки земель населених пунктів
ОЄ Янчук, РБ Шульган, ТО Довгалець
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20