Соловйов Олексій / Soloviov Oleksii
Title
Cited by
Cited by
Year
Фонд соціального страхування України як суб’єкт загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ОВ Соловйов
Право та інновації, 179-184, 2016
52016
Особливості соціального страхування від нещасного випадку на виробництві
ОВ Соловйов
Вісник Академії правових наук України, 269-275, 2007
4*2007
Генеза становлення та розвитку обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні
ОВ Соловйов
Право та інновації, 86-91, 2015
22015
Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
ОВ Соловйов
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2019. http://nauka …, 2019
12019
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ …
ОВ СОЛОВЙОВ
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2018., 2018
12018
Світовий досвід соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
О Соловйов
Evropsky politicky a pravni diskurz, 261-266, 2016
12016
Деякі питання відшкодування витрат на реабілітацію постраждалих від нещасних випадків на виробництві
ОВ Соловйов
Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення …, 2013
12013
Правові проблеми визнання нещасного випадку таким, що має виробничий характер
ОВ Соловйов
Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки …, 2007
1*2007
Окремі аспекти правового статусу застрахованих та осіб, які мають право на забезпечення в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку …
ОВ Соловйов
Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист …, 2020
2020
Правовий статус страхувальника у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ОВ Соловйов
Наукові записки. Серія: Право, 2020
2020
Правові принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ОВ Соловйов
Право та інновації, 83-89, 2020
2020
Деякі аспекти правового регулювання соціального страхування від нещасного випадку студентів та інших осіб, які навчаються
ОВ Соловйов
Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали II Міжнар …, 2020
2020
Окремі питання стосовно правових наслідків смерті працівника, визнання його безвісно відсутнім, оголошення померлим чи довготривалої відсутності на роботі
ОВ Соловйов, ЄЄ Борох
Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності …, 2020
2020
Деякі проблемні аспекти правового регулювання праці жінок в Україні
ОВ Соловйов, ЄО Уколова
Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності …, 2020
2020
Form of Implementation of Collective Disputes in the Field of Labor Law
OV Soloviov, NM Shvets, IV Svichkarova, NH Orlova, OO Duma
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 1423, 2020
2020
Поняття застрахованої особи у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ОВ Соловйов
Наукові записки. Серія: Право, 181-187, 2019
2019
Способи захисту постраждалих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ОВ Соловйов
Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique …, 2019
2019
Щодо вдосконалення законодавчого визначення поняття «професійного захворювання»
ОВ Соловйов
Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення …, 2019
2019
Деякі аспекти кваліфікації нещасних випадків, які трапляються з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи
ОВ Соловйов
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення …, 2019
2019
Щодо визнання нещасних випадків, які сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи, такими що мають виробничий характер.
ОВ Соловйов
Сучасні погляди на актуальні питання правових наук : матеріали Міжнар. наук …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20