Марія Перепелиця
Марія Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
МО Перепелиця
Марія Олександрівна Перепелиця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд …, 2001
292001
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 112-119, 2009
222009
Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія
МО Перепелиця
Харків: Право, 2012
102012
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
42016
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
32013
Поняття та ознаки суб’єкта фінансового права
МО Перепелиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 179, 2010
32010
Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні
ОГ Діденко
Ефективність державного управління, 374-380, 2014
22014
Понятие государственного органа специальной финансовой компетенции и содержание его властвующих полномочий
МА Перепелица
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
Інтерес як обов’язкова ознака суб’ºкта фінансового права
МО Перепелиця
Правн. часоп. Донец. ун-ту.–2009.–¹ 1 (2), 130-136, 2009
22009
До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 178-184, 2009
22009
До питання про зміст поняття «суб'єкт фінансового права»
М Перепелиця
видавництво" Право", 2008
22008
Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави
МО Перепелиця
Теорія і практика правознавства, 2015
12015
Результати взаємозв'язку деяких фінансових повноважень державних органів загальної та спеціальної фінансової компетенції
M Perepelitsa
Проблеми законності, 171-180, 2015
12015
Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин
МО Перепелиця
Проблеми законності, 108-118, 2011
12011
Державна молодіжна політика України: проблеми та перспективи
АО Гавловська
12010
Участие государства в финансовых правоотношениях
МА Перепелица
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
12009
Теоретичні основи правового статусу владних суб'єктів фінансового права
М Перепелиця
видавництво" Право", 2007
12007
Стутус територіальних громад як суб'єктів фінансового права
МО Перепелиця
видавництво" Право", 2005
12005
Класифікація суб’єктів фінансового права: загальні критерії
МО Перепелиця
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 163-167, 2004
12004
Податкове право
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ВІ Кобильник, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
12003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20