Марія Перепелиця
Марія Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)
МП Перепелиця
Український інститут соціальних досліджень, 2001
1442001
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
МО Перепелиця
Марія Олександрівна Перепелиця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд …, 2001
362001
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 112-119, 2009
312009
Податкове право
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ВІ Кобильник, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
162003
Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія
МО Перепелиця
Харків: Право, 2012
142012
Державна молодіжна політика: молодь про її формування та реалізацію
М Перепелиця
Віче.–2000, 2000
132000
Державна молодiжна полiтика в Українi (регiональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український iнститут соцiальних дослiджень, Український центр …, 2001
102001
Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики
МП Перепелиця
Нова політика, 40-43, 2000
102000
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
52016
Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні
ОГ Діденко
Ефективність державного управління, 374-380, 2014
42014
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
42013
Інтерес як обов’язкова ознака суб’ºкта фінансового права
МО Перепелиця
Правн. часоп. Донец. ун-ту.–2009.–¹ 1 (2), 130-136, 2009
42009
Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню
МО Перепелиця
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
32016
Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави
МО Перепелиця
Теорія і практика правознавства, 2015
32015
Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави
ВБ Рарицька
Науковий вісник Чернівецького університету.–2014.–Вип 728, 116-121, 2014
32014
Поняття та ознаки суб’єкта фінансового права
МО Перепелиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 179, 2010
32010
Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин
МО Перепелиця
Проблеми законності, 108-118, 2011
22011
До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 178-184, 2009
22009
Сутність податкового конфлікту та перспективи його доюрисдикційного врегулювання
МО Перепелиця
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
12018
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти
ВІ Курило, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, АС Маглаперідзе, ...
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20