Марія Перепелиця
Марія Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)
МП Перепелиця
Український інститут соціальних досліджень, 2001
1352001
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
МО Перепелиця
Марія Олександрівна Перепелиця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд …, 2001
352001
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 112-119, 2009
312009
Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія
МО Перепелиця
Харків: Право, 2012
132012
Державна молодіжна політика: молодь про її формування та реалізацію
М Перепелиця
Віче.–2000, 2000
132000
Податкове право
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ВІ Кобильник, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
122003
Державна молодiжна полiтика в Українi (регiональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український iнститут соцiальних дослiджень, Український центр …, 2001
112001
Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики
МП Перепелиця
Нова політика, 40-43, 2000
82000
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
52016
Поняття та ознаки суб’єкта фінансового права
МО Перепелиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 179, 2010
42010
Інтерес як обов’язкова ознака суб’ºкта фінансового права
МО Перепелиця
Правн. часоп. Донец. ун-ту.–2009.–¹ 1 (2), 130-136, 2009
42009
Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню
МО Перепелиця
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
32016
Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави
МО Перепелиця
Теорія і практика правознавства, 2015
32015
Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні
ОГ Діденко
Ефективність державного управління, 374-380, 2014
32014
Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави
ВБ Рарицька
Науковий вісник Чернівецького університету.–2014.–Вип 728, 116-121, 2014
32014
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
32013
До питання про зміст поняття «суб'єкт фінансового права»
М Перепелиця
видавництво" Право", 2008
32008
Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин
МО Перепелиця
Проблеми законності, 108-118, 2011
22011
До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 178-184, 2009
22009
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти
ВІ Курило, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, АС Маглаперідзе, ...
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20