Марія Перепелиця
Марія Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український ін-т соціальних досліджень, Український центр політичного …, 2001
1232001
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
МО Перепелиця
Марія Олександрівна Перепелиця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд …, 2001
322001
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 112-119, 2009
282009
Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія
МО Перепелиця
Харків: Право, 2012
132012
Державна молодіжна політика: молодь про її формування та реалізацію
М Перепелиця
Віче.–2000, 2000
122000
Державна молодiжна полiтика в Українi (регiональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український iнститут соцiальних дослiджень, Український центр …, 2001
92001
Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики
МП Перепелиця
Нова політика, 40-43, 2000
82000
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
52016
Інтерес як обов’язкова ознака суб’ºкта фінансового права
МО Перепелиця
Правн. часоп. Донец. ун-ту.–2009.–¹ 1 (2), 130-136, 2009
42009
Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні
ОГ Діденко
Ефективність державного управління, 374-380, 2014
32014
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
32013
Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню
МО Перепелиця
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
22016
Поняття та ознаки суб’єкта фінансового права
МО Перепелиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 179, 2010
22010
До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 178-184, 2009
22009
До питання про зміст поняття «суб'єкт фінансового права»
М Перепелиця
видавництво" Право", 2008
22008
Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави
ВБ Рарицька
Науковий вісник Чернівецького університету.–2014.–Вип 728, 116-121, 0
2
Молодіжні рухи як суб’єкт публічного адміністрування
ЛР Кіндрат
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
12015
Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави
МО Перепелиця
Теорія і практика правознавства, 2015
12015
Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин
МО Перепелиця
Проблеми законності, 108-118, 2011
12011
Державна молодіжна політика України: проблеми та перспективи
АО Гавловська
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20