Марія Перепелиця
Марія Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український ін-т соціальних досліджень, Український центр політичного …, 2001
1212001
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
МО Перепелиця
Марія Олександрівна Перепелиця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд …, 2001
302001
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 112-119, 2009
262009
Державна молодіжна політика: молодь про її формування та реалізацію
М Перепелиця
Віче.–2000, 2000
132000
Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія
МО Перепелиця
Харків: Право, 2012
122012
Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики
МП Перепелиця
Нова політика, 40-43, 2000
92000
Державна молодiжна полiтика в Українi (регiональний аспект)
МП Перепелиця
К.: Український iнститут соцiальних дослiджень, Український центр …, 2001
82001
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
42016
Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні
ОГ Діденко
Ефективність державного управління, 374-380, 2014
32014
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
32013
Інтерес як обов’язкова ознака суб’ºкта фінансового права
МО Перепелиця
Правн. часоп. Донец. ун-ту.–2009.–¹ 1 (2), 130-136, 2009
32009
Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави
ЮО Крохіна, ІІ Кучеров, МП Кучерявенко, ВА Паригіна, СГ Пепеляєв, ...
22014
Поняття та ознаки суб’єкта фінансового права
МО Перепелиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 179, 2010
22010
Понятие государственного органа специальной финансовой компетенции и содержание его властвующих полномочий
МА Перепелица
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин
М Перепелиця
Вісник Академії правових наук України, 178-184, 2009
22009
До питання про зміст поняття «суб'єкт фінансового права»
М Перепелиця
видавництво" Право", 2008
22008
Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню
МО Перепелиця
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
12016
Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави
МО Перепелиця
Теорія і практика правознавства, 2015
12015
Результати взаємозв'язку деяких фінансових повноважень державних органів загальної та спеціальної фінансової компетенції
M Perepelitsa
Проблеми законності, 171-180, 2015
12015
Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин
МО Перепелиця
Проблеми законності, 108-118, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20