Ігор Станіславович Чернецький, Ihor Chernetskiy
Ігор Станіславович Чернецький, Ihor Chernetskiy
кандидат педагогічних наук, NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
STEM-освіта: основні дефініції
ОЄ Cтрижак, ІА Сліпухіна, НІ Полісун, ІС Чернецький
Інформаційні технології і засоби навчання, 16-33, 2017
172017
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5-9, 2017
152017
Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-95, 2013
92013
Методика використання цифрового аналізу відео зображень у лабораторних роботах з механіки
ІС Чернецький
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 2008
92008
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, IA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
82017
Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів
ІА Сліпухіна, ІС ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 216-225, 2015
62015
Формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища
ІС Чернецький
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 09/ІС Чернецький, 2012
62012
Сучасні експериментальні засоби навчального середовища. Мобільна комп’ютерна лабораторія Nova5000
ІС Чернецький
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 377-382, 2012
62012
Відкрита демонстраційна олімпіада–методика, цілі, завдання
ІС Чернецький
Наукові записки.-Серія: педаго, 2007
62007
Цифрові вимірювальні комплекси–засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності
ІС Чернецький
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. МП …, 0
6
Ключові поняття STEM-освіти
О Стрижак, І Чернецький, Н Поліхун, І Сліпухіна
Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки, 88-103, 2017
52017
Наукова освіта як інновація в системі освіти України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
42018
Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Інформаційні технології в освіті й науці.–Мелітополь: Вид-во МДПУ ім …, 2016
42016
Розвиток креативного мислення учнів у процесі проведення відкритої демонстраційної олімпіади
ІС Чернецький
Вісник Чернігівського державного університету імені ТГ Шевченка.-Вип 65, 2009
42009
Інтердисциплінарний аспект застосування STEM підходу у навчанні фізики
ІА Сліпухіна, НІ Поліхун, ІС Чернецький, СМ Мєняйлов
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
32019
STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
32017
Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, СМ Мєняйлов, ЖО Рудницька, ГД Матеїк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики
МА Мелешко, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, ЮВ Кубай
Інформаційні технології і засоби навчання, 264-274, 2014
32014
Фрактальний контекст проектування освітнього середовища позашкільних досліджень учнів з фізики та астрономії
ІС Чернецький
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2009
32009
Інформаційно-технологічна складова освітнього середовища позакласних досліджень з фізики та астрономії
І ЧЕРНЕЦЬКИЙ
школа, 222, 1982
31982
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20