Закатнов Д.
Закатнов Д.
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біла книга національної освіти України
ГОБ Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, ВГ Кремень
К. : Інформаційні системи, 2010
204*2010
Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія
ДО Закатнов
К. : Педагогічна думка,, 2012
362012
Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій
ЯВ Галета
ЯВ Галета, 2005
192005
Технології активізації професійного само визначення старшокласників
ДО Закатнов
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ ситету …, 2001
192001
Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання
Д Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2004
16*2004
Професійне самовизначення старшокласників: методичний посібник
ДО Закатнов
К.: КНЕУ, 2003
152003
Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения школьников
Д Закатнов
Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. В. М …, 2001
122001
Стан і проблеми професійної орієнтації
ДО Закатнов
Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи 1 (6), 173-179, 2009
112009
Організаційно-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до побудови кар’єри
ДО Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук …, 2007
112007
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
ДО Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПНУкраїни …, 2015
92015
Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками
БОФ ДО Закатнов, ОВ Мельник
К.: ІПВ АПН України, 2003
72003
Основи підприємницької діяльності : Навчальний посібник
Б Дратвер, Н Пасічник, ДЗ ін.
6*2014
Концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії
ДО Закатнов
Педагогічна преса, 2011
62011
Структура і показники готовності учнів ПТНЗ до побудови професійної кар’єри
Д Закатнов
Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць 3, 53-61, 2009
62009
Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник
НОП Б Дратвер, ДО Закатнов, ВВ Мачуський
Кіровоград, 2004
6*2004
Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник
БЛ Дратвер, ДО Закатнов, НО Пасічник, ВВ Мачуський
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2004
62004
Довідник професій
МПТ ДО Закатнов, НВ Жемера
К.: Укр. книга, 312, 1999
51999
Твоя майбутня професія:
ДО Закатнов, ТМ П., ЖН В.
К.: Українська книга, 1999
5*1999
Підготовка учнівської молоді до вибору робітничих професій
ДО Закатнов, ВВ Паржницький
ІПТО НАПН України, 2012
42012
Profesiina oriientatsiia molodi na robitnychi profesii: problemy i perspektyvy [Career guidance for young workers profession: Problems and Prospects]
D Zakatnov
Profesiinotekh nichna osvita, 15-21, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20