Follow
Tokarchuk S. Токарчук С.
Tokarchuk S. Токарчук С.
Доцент кафедри технічної механіки і пакувальної техніки
Verified email at nuft.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обладнання для скріплення транспортних пакетів (стан, перспективи, тенденції розвитку)
АП Беспалько, ОМ Гавва, СВ Токарчук
52010
Дослідження впливу тиску рідкого харчового продукту на закон переміщення клапана прецензійного дозатора
МВ Якимчук, ОМ Горчакова, СВ Токарчук, ГР Валіулін
32018
Термоусаджувальна та розтягувальна плівки в пакуванні. Що вибрати?
АП Беспалько, ОМ Гавва, СВ Токарчук
Упаковка, 37-41, 2015
32015
Исследование операций группового упаковывания с учетом структурно-механических характеристик упаковочных единиц
АН Гавва, ВВ Халайджи, СВ Токарчук
32011
Синтез просторових потоково-транспортних систем ліній пакування харчових продуктів
ОМ Гавва, ЛО Кривопляс-Володіна, АВ Деренівська, МВ Якимчук, ...
22016
Сертифікація, гігієнічне забезпечення та метрологічна атестація пакувального обладнання
ОМ Гавва, АП Беспалько, СВ Токарчук
22014
Smart-паковання для харчових продуктів
ОМ Гавва, СВ Токарчук, ОО Кохан
Упаковка, 36-40, 2013
22013
Smart-food Packaging
AM Gavva, SV Tokarchuk, OO Kohan
Packaging 2, 36-40, 2013
22013
Методи синтезу ежекторів у складі функціональних модулей пакувальних машин
ЛО Кривопляс-Володіна, АВ Деренівська, ОМ Гавва, МВ Якимчук, ...
12018
Синтез пропорциональных регуляторов давления в функциональных модулях упаковочных машин
ЛА Кривопляс-Володина, АН Гавва, СВ Токарчук
12017
Проектування пакувального обладнання із мехатронних модулів
МВ Якимчук, ОМ Гавва, АП Беспалько, ЛО Кривопляс-Володіна, ...
12017
Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній
ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук, ГР Валіулін
12016
Funktsionalno-modulne proektuvannya pakuvalnykh mashyn: monograph,“
OM Gavva, LO Kryvoplyas-Volodyna, SV Tokarchuk
Stal”, Kyiv, 2015
12015
Функціонально-модульне проектування пакувальних машин
ОМ Гавва, ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук, ОО Кохан, ...
12015
Алгоритм вибору оптимальної структури фасувально-пакувальної машини для в’язкої харчової продукції
ОМ Гавва, СВ Токарчук, АП Беспалько
12014
Research smart-packages with active packaging systems
OM Gavva, S Tokarchuk
12013
Дослідження впливу первинних похибок та зазорів на точність дозування
С Токарчук, О Гавва
Харчова промисловість, 119–123, 2010
12010
Синтез плоских мальтійських механізмів з водилом змінної довжини в приводах пакувальних машин
С Токарчук, О Гавва
Харчова промисловість, 83-86, 2007
12007
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МАШИН ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ
ОМ Гавва, ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук
Редакційна колегія, 86, 2022
2022
Synthesis of the control system for the positioning pneumatic drive of shut-off fittings according to the criteria of technological efficiency
L Kryvoplias-Volodina, O Gavva, V Sukhenko, V Myronchuk, S Tokarchuk, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2), 118, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20