Подписаться
Yuliia Melnyk,  Melnyk Y M, Юлія Мельник, Мельник Юлия, Yuliia М Melnyk, Yuliya Melnyk,
Yuliia Melnyk, Melnyk Y M, Юлія Мельник, Мельник Юлия, Yuliia М Melnyk, Yuliya Melnyk,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах
ЮМ Мельник, ОС Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 192-203, 2011
962011
Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер, LY Saher, ...
Cумський державний університет, 2016
692016
Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види
ЮМ Мельник, ЛЮ Сагер, ІЮ Черкас
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 164-168, 2016
422016
Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством
ЮМ Мельник
Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія/за ред. д. е. н., професора СМ …, 2010
292010
Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої справи
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОВ Драчук, ЕВ Драчук, OV Drachuk
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
22*2010
Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2008
222008
Стратегічний маркетинг
ВВ Божкова, ВВ Божкова, VV Bozhkova, ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ...
Вид-во СумДУ, 2012
212012
Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
212011
Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник
ВВ Божкова, ЮМ Мельник
К.: ЦУЛ 128, 3, 2008
212008
Комерціалізація інноваційної продукції: сутність та етапи
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ЛО Сигида, ЛА Сигида, ЛЮ Сагер, ...
ФОП Ткачов, 2018
192018
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Реклама та стимулювання збуту: навч. посібник
ВВ Божкова, ЮМ Мельник
К.: ЦУЛ, 2009
192009
Формування системної карти стратегічного управління розвитком підприємства
НС Ілляшенко, ЮС Шипуліна, ЮМ Мельник
Актуальні проблеми економіки, 119-128, 2017
182017
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ВВ Божкова, ВВ Божкова, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
182012
Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С
ЮМ Мельник, ДВ Корінченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 76-86, 2015
172015
МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОА БІЛОВОДСЬКА, ЮМ МЕЛЬНИК
15*
Адміністративні та ринкові інструменти забезпечення сталого розвитку регіону
ЮМ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 19 (15), 2009
112009
Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2009
102009
Вибір маркетингових інструментів на основі матриці позиціонування" стадія життєвого циклу товару–ціна–стадія кризи"/НС Ілляшенко, ЮМ Мельник
ЮМ Мельник
Вісник Сумського національного університету: Серія «Економіка та менеджмент …, 2010
92010
Реклама та стимулювання збуту
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ВВ Божкова, ВВ Божкова
ЦУЛ, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20