Підписатись
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
доцент кафедри цифрових технологій в інжинірингу, Державний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко …, 2017
82017
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
62017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
52014
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 215-222, 2014
52014
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
42016
Багаторівнева модель управління процесом = DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.32.12
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
22017
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Measurement of dynamic characteristics of technological system
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 19-23, 2016
22016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Статическая модель устойчивости процесса резания прецизионных конических отверстий
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
22015
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
22015
Імітаційне моделювання процесу визначення параметрів шорсткості поверхні за допомогою комп'ютерних вимірювальних технологій
Л Перпері, В Гугнін, Г Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2022
12022
Simulation modelling in the tasks of digital engineering in the creation of information-measuring systems
ГО Оборський, ВП Гугнін, ЛМ Перперi, ГМ Голобородько, ...
Праці Одеського політехнічного університету, 129-136, 2022
12022
Improving the model of quality management systems processes assessment
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
Вісник Нац. техн. ун-ту" ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Нові рішення в сучасних …, 2017
12017
Адаптивна система управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора
АМ Голобородько
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
Выбор параметров и геометрии абразивных элементов конической абразивно-выглаживающей развертки с учетом припуска на обработку
ТГ Джугурян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2012
12012
Метрологія
ВП Гугнін, ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько, ...
2024
Evaluation of Dust Concentration Using Computer Measurement Technologies
G Oborskyi, V Gugnin, L Perperi, G Goloborodko, V Goloborodko
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20