Підписатись
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
доцент кафедри цифрових технологій в інжинірингу, Державний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
62017
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
42017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
42014
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
22016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
НТУ" ХПИ", 2015
22015
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2014
22014
Improving the model of quality management systems processes assessment
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
Багаторівнева модель управління процесом = DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.32.12
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
12017
Адаптивна система управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора
АМ Голобородько
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
DETERMINING THE APPROACH TO QUALITY IN THE CONSTRUCTION OF THE PROCESS LANDSCAPE OF THE ODESSA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY.
L Perperi, G Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy, V Gugnin
Odes' kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2021 (2), 71-81, 2021
2021
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Measurement of dynamic characteristics of technological system
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 19-23, 2016
2016
СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів
АА Оргіян, АМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
ЛМ Перпери
ВМ Тонконогий
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20