Рингач НО
Рингач НО
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Громадське здоров’я як чинник національної безпеки: монографія
НО Рингач
К.: НАДУ 296, 2009
44*2009
Смертність населення України у трудоактивному віці: монографія
ЕМ Лібанова, НМ Левчук, НО Рингач, ОП Рудницький, СА Понякіна, ...
К.: Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2007
23*2007
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова, НО Рингач
18*2013
Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 6, 2008
152008
Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою
НО Рингач
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 64-76, 2014
13*2014
Державне управління охороною здоров'я як складовою системи забезпечення національної безпеки
НО Рингач
з держ. упр.: 25.00. 02/Рингач НО, 2010
122010
Мінімізація демографічних загроз як необхідний компонент політики забезпечення національної безпеки України
НО Рингач
Ефективність державного управління.–2008.–Вип 14 (15), 140-145, 2008
122008
Передчасна смертність як загроза національній безпеці України
НО Рингач
Охорона здоров’я в Україні, 25, 2007
122007
Державне управління забезпеченням національної безпеки та чинники громадського здоров’я
М Білинська, Н Рингач
Теорія та практика держ. упр.: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ …, 2008
112008
Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістичних заходів
ІО Курило, НО Рингач
Статистика України, 80-89, 2007
112007
Порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров ‘я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного управління охороною здоров ‘я України
ОВ Виноградов, НО Рингач
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej6/txts/07vovurz. htm …, 2007
92007
Рівень і тенденції поширен ня тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотич них речовин серед учнівської молоді України: моно графія
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НО Рингач
К.: Український ін т соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2008
8*2008
Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 8, 2008
72008
Покращення репродуктивного здоров’я населення як напрям поліпшення умов реалізації дітородної активності
НО Рингач
Medix anti–aging, 46-50, 2010
62010
Роль чинників, по’язаних зі здоров’ям, у Стратегії Національної безпеки України та приіоритети державного управління
Н Рингач
Зб. наук. пр. НАДУ, 293-304, 2007
62007
Передчасна смертність населення України: вікові особливості
НО Рингач
Україна. Здоров’я нації, 2007
62007
Соціальні нерівності, ризики навколишнього середовища та здоров’я
НО Рингач
Україна. Здоров'я нації, 14-19, 2013
52013
Demohrafichna modernizatsia v Ukraini: Transformatsia rezhymu smertnosti
NO Ryngach
Statystyka Ukrainy 2, 64-69, 2012
5*2012
Пріоритетні напрями політики щодо поліпшення стану здоров’я населення й подовження тривалості життя в Україні
НМ Левчук, ОМ Палій, НО Рингач
Режим доступу: https://core. ac. uk/download/pdf/78513441. pdf, 2007
52007
Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров'я
НО Рингач
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я, 17, 2012
4*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20