Подписаться
Рингач НО
Рингач НО
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Громадське здоров'я як чинник національної безпеки
НО Рингач
Nacionalʹna akademija deržavnoho upravlinnja pry Prezydentovi Ukraïny, 2009
102*2009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова, НО Рингач
44*2013
Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної безпеки
НО Рингач
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з …, 2010
272010
Мінімізація демографічних загроз як необхідний компонент політики забезпечення національної безпеки України
НО Рингач
Ефективність державного управління.–2008.–Вип 14 (15), 140-145, 2008
192008
Смертність населення України у трудоактивному віці (монографія)/Відпов. ред.
ЕМ Лібанова, НМ Левчук, НО Рингач, ОП Рудницький, СА Понякіна, ...
К.: Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2007
192007
Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки
НО Рингач
Стратегічні пріоритети 1, 102-111, 2008
172008
Smertnist naselennia Ukrainy u trudoaktyvnomu vitsi.(Mortality in working ages in Ukraine)
E Libanova, N Levchuk, N Ryngach, O Rudnytskyi, S Poniakina, ...
Kyiv: IDSS [in Ukrainian], 2007
15*2007
Передчасна смертність як загроза національній безпеці України
НО Рингач
Охорона здоров'я в Україні, 25, 2007
152007
Державне управління забезпеченням національної безпеки та чинники громадського здоров’я
М Білинська, Н Рингач
Теорія та практика держ. упр.: зб. наук. пр.–Х.: Магістр, 417-425, 2008
142008
Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 8, 2008
142008
Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістичних заходів
ІО Курило, НО Рингач
Статистика України, 80-89, 2007
132007
Смертность населения Украины в трудоактивном возрасте
Є Либанова, Н Левчук, Е Рудницкий, Н Рынгач, С Понякина, П Шевчук
Демоскоп Weekly, 2008
122008
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НО Рингач
К.: Український ін т соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2008
11*2008
Передчасна смертність населення України: вікові особливості
НО Рингач
Україна. Здоров’я нації, 2007
112007
Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою
НО Рингач
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 64-76, 2014
102014
Порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров’я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного управління охороною здоров’я України.[Електронний ресурс]
ОВ Виноградов, НО Рингач
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej6/txts/07vovurz. htm …, 2007
102007
Экономический эквивалент потерь вследствие преждевременной смертности в Украине
НА Рынгач
Демографія та соціальна економіка, С. 39-49., 2016
9*2016
Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді:[монографія]
ОМ Балакірєва, Р Левін, Н Рингач
К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007
92007
Хвороби органів травлення: історичні паралелі змін класифікації та епідеміологічної ситуації
НО Рингач, АО Керецман
Семейная медицина, 137-141, 2015
8*2015
Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров’я
НО Рингач
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я, 17, 2012
8*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20