Зав'ялова Т.В  \ Завьялова Т.В. \ Зав'ялова Тетяна Василівна \ Zavialova T
Зав'ялова Т.В \ Завьялова Т.В. \ Зав'ялова Тетяна Василівна \ Zavialova T
старший викладач кафедри фізичної географії і геології Мелітопольський державний педагогічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
602014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького/, 2014
182014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов’я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя та iн., вiдп. ред. ЛМ Даценко
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
172014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
Л. М. Даценко В. В. Молодиченко О.В. Непша та ін.
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
172014
Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
142018
Геолого-екологічна оцінка підземних вод у четвертинних відкладах басейну річки Молочної
Прохорова Л.А. Непша О.В. Зав'ялова Т.В.
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2017
142017
Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства
Прохорова Л.А. Завялова Т.В. Непша О.В.
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали …, 2018
122018
Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі
Л Прохорова, Т Зав’ялова, О Непша
Екологія–філософія існування людства: зб. наук. пр., 96-100, 2018
122018
Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України
ОВ Непша, ЛА Прохорова, ТВ Зав’ялова
Актуальные научные исследования в современном мире 27 (1 (45)), 38-43, 2019
112019
Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила»(Запорізька область, Мелітопольський район)
ОЄ Ходосовцев, ТВ Зав’ялова
Чорноморськ. ботан. журн 4 (2), 264-272, 2008
112008
Methods of improving effectiveness of agrolandscape utilization in Zaporizhia oblast (Ukraine)
DS Bondarets, NN Stetsishin, LA Prokhorova, TV Zavyalova
Geography and Natural Resources 35 (2), 188-192, 2014
92014
Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря
ЛН Даценко, ЛМ Даценко, ТВ Завьялова, ВМ Иванова, СВ Гришко, ...
92010
Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша, ЮІ Самек
Умань: СПД Сочінський, 2008
82008
Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2019
72019
The lichen–forming and lichenicolous fungi of the geological nature monument «Kamyana Mogyla»(Zaporizka oblast, Melitopolskiy district)
AY KHODOSOVTSEV, TV Zavyalova
Chornomors’k. bot. z 4 (2), 264-272, 2008
72008
Геоекологічні проблеми використання підземних вод Запорізької області та шляхи їх вирішення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць …, 2018
62018
Підземні мінеральні води родовища санаторію “Кирилівка” (Запорізька область).
Прохорова Л.А. Непша О.В. Завялова Т.В.
Нові виміри сучасного світу: матеріали Х міжнародної науково-практичної …, 2014
62014
Формування геолого-геоморфологічних навичок та вмінь учнів на уроках географії в освітніх установах
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
52019
Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Меліорація та водокористування-екологічна безпека водних об’єктів: матеріали …, 2018
52018
Екологічна освіта в міжпредметних зв’язках географії і біології
Прохорова Л.А. Непша О.В. Завялова Т.В.
Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матеріали Всеукраїнської …, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20