Подписаться
Марія Пентилюк
Марія Пентилюк
професор кафедри мовознавства, Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культура мови і стилістика
МІ Пентилюк
К.: Вежа 240, 6, 1994
3861994
Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей
МІ Пентилюк
Ленвіт, 2011
2302011
Концепція когнітивної методики навчання української мови
М Пентилюк, А Нікітіна, О Горошкіна
Дивослово, 2004
1772004
Сучасний урок української мови
МІ Пентилюк, ТГ Окуневич
Х.: Вид. група «Основа, 2007
1262007
Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови
М Пентилюк, О Горошкіна, А Нікітіна
Українська мова і література в школі 1, 15-20, 2006
1142006
Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті
М Пентилюк
Українська мова і література в школі 2, 2-5, 2010
1112010
Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови
МІ Пентилюк
Українська мова і література в школі 3, 8-10, 1999
1051999
Ділове спілкування та культура мовлення
МІ Пентилюк, ІІ Марунич, ІВ Гайдаєнко
К.: Центр учбової літератури, 2011
982011
Удосконалення змісту і методів навчання української мови
ВЯ Мельничайко, МІ Пентилюк, ЛП Рожило
К.: Рад. шк, 1982
771982
Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навчальний посібник
МІ Пентилюк, ТГ Окуневич
К.: Ленвіт 6, 134, 2006
672006
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк
К.: Ленвіт 400, 4, 2005
672005
Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки
М Пентилюк
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
462014
Аналіз тексту на уроках мови
МІ Пентилюк
Диво слово, 30-32, 1999
461999
Робота з стилістики в 4-6 класах
МІ Пентилюк
К.: Рад. школа, 1984
411984
Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в Україні
М Пентилюк
Вісник Львівського університету. Серія: Філологічні науки, 123-130, 2010
392010
Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання
МІ Пентилюк
К.: Рута, 2000
342000
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
302000
Особливості технології уроку мови
МІ Пентилюк
Дивослово.–1998.–ғ4, 16-18, 1998
301998
Основні аспекти навчання рідної мови
МІ Пентилюк
Початкова школа, 10-12, 1997
271997
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
262017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20