Подписаться
Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Минск: Харвест, 816, 2003
343*2003
Войны XXI века
МП Требин
М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005
129*2005
Правове виховання в сучасній Україні: монографія
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, МП Требін, ...
Х.: Право, 2010
108*2010
Психология террористов и серийных убийц: хрестоматия
всього 17 осіб Абрахам К., Алексеева Е., Дейч М. та ін.
Минск: Харвест, 2004
103*2004
"Гібридна" війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
86*2014
Політологічний енциклопедичний словник
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, МП Требіна
Х. : Право, 2015
70*2015
Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: монографія
МП Требін
Х.: Видавничий Дім «Інжек, 404, 2004
63*2004
Політична енциклопедія
ЮШ Редкол.: Ю. Левенець (голова)
К.: Парламентське видавництво, 2011
57*2011
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 352, 2009
54*2009
Феномен "гібридної" війни
МП Требін
Гілея: науковий вісник, 366-371, 2014
47*2014
Філософія: Підручник для вищої школи
всього 10 осіб Горлач, М.І., Кремень, В.Г., Мануйлов, Є.М. та ін.
Х.: Прапор, 736, 2004
34*2004
Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
ВМ Денисенко, ОМ Сорба, ЛЯ Угрин, МП Требін, НМ Хоми
Львів: «Новий Світ-2000», 2014
33*2014
Основи філософських знань
всього 10 осіб Горлач М.І., Головченко Г.Т., Кремень В.Г. та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2008
32*2008
Інформаційне суспільство. Війни нової епохи
М Требін
Журнал «Віче", 64-68, 2002
322002
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін
Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна.«Соціологічні дослідження сучасного …, 2009
30*2009
Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов, МП Требін, ХН М.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
28*2015
Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку
ГЮ Васильєв, ОВ Волянська, ВД Воднік, ЛМ Герасіна, ВЯ Зимогляд, ...
Х.: Право, 2013
27*2013
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, МП Требін, ВД Воднік
Х.: Право, 2012
26*2012
Україна перед воєнними викликами сучасності
МП Требін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
25*2014
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов, НМ Хоми.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
24*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20