Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Минск: Харвест, 816, 2003
239*2003
Правове виховання в сучасній Україні: монографія
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ...
Х.: Право, 2010
87*2010
Войны XXI века
МП Требин
М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005
82*2005
Психология террористов и серийных убийц: хрестоматия
всього 17 осіб Абрахам К., Алексеева Е., Дейч М. та ін.
Минск: Харвест, 2004
79*2004
Політична енциклопедія
ЮШ Редкол.: Ю. Левенець (голова)
К.: Парламентське видавництво, 2011
78*2011
Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: монографія
МП Требін
Х.: Видавничий Дім «Інжек, 404, 2004
51*2004
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 352, 2009
46*2009
Політологічний енциклопедичний словник
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, МП Требіна
Х. : Право, 2015
43*2015
"Гібридна" війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
42*2014
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов, НМ Хоми.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
32*2015
Основи філософських знань
всього 10 осіб Горлач М.І., Головченко Г.Т., Кремень В.Г. та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2008
32*2008
Філософія: Підручник для вищої школи
всього 10 осіб Горлач, М.І., Кремень, В.Г., Мануйлов, Є.М. та ін.
Х.: Прапор, 736, 2004
31*2004
Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ШГВ ін., ХН М.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
28*2015
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін
Режим доступу.–[Електронний ресурс]: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
252009
Інформаційне суспільство. Війни нової епохи
М Требін
Журнал «Віче", 64-68, 2002
242002
Феномен "гібридної" війни
МП Требін
Гілея: науковий вісник, 366-371, 2014
23*2014
Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
ВМ Денисенко, ОМ Сорба, ЛЯ Угрин, НМ Хоми
Львів: «Новий Світ-2000», 2014
20*2014
Правовий нігілізм як українська реальність
МП Требін
Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені …, 2008
20*2008
Україна перед воєнними викликами сучасності
МП Требін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
13*2014
Філософія: підручник
всього 10 осіб Афанасенко В.С., Бєляєв Т.О., Галагуз С.П. та ін., ...
Харків: ТОВ “Модель Всесвіту”, 2001
13*2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20