Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Требін Михайло Петрович, Требин Михаил Петрович, Trebin Mikhail Petrovich
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Минск: Харвест, 816, 2003
307*2003
Войны XXI века
МП Требин
М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005
112*2005
Правове виховання в сучасній Україні: монографія
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ...
Х.: Право, 2010
111*2010
Психология террористов и серийных убийц: хрестоматия
всього 17 осіб Абрахам К., Алексеева Е., Дейч М. та ін.
Минск: Харвест, 2004
105*2004
Політична енциклопедія
ЮШ Редкол.: Ю. Левенець (голова)
К.: Парламентське видавництво, 2011
99*2011
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 352, 2009
72*2009
Політологічний енциклопедичний словник
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, МП Требіна
Х. : Право, 2015
55*2015
Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: монографія
МП Требін
Х.: Видавничий Дім «Інжек, 404, 2004
54*2004
Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ШГВ ін., ХН М.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
53*2015
"Гібридна" війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
49*2014
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов, НМ Хоми.
Львів: «Новий Світ-2000», 2015
45*2015
Філософія: Підручник для вищої школи
всього 10 осіб Горлач, М.І., Кремень, В.Г., Мануйлов, Є.М. та ін.
Х.: Прапор, 736, 2004
34*2004
Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
ВМ Денисенко, ОМ Сорба, ЛЯ Угрин, НМ Хоми
Львів: «Новий Світ-2000», 2014
33*2014
Основи філософських знань
всього 10 осіб Горлач М.І., Головченко Г.Т., Кремень В.Г. та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2008
33*2008
Інформаційне суспільство. Війни нової епохи
М Требін
Журнал «Віче", 64-68, 2002
29*2002
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя: монографія
ОО Безрук, ЛМ Герасіна, ІВ Головко, МПТ Денисенко, І.Д. та ін.
Х. : Право, 2016
28*2016
Феномен "гібридної" війни
МП Требін
Гілея: науковий вісник, 366-371, 2014
28*2014
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін
Вісник Харківського національного університету. Серія «Соціологічні …, 2009
282009
Правовий нігілізм як українська реальність
МП Требін
Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені …, 2008
20*2008
Правове виховання в сучасній Україні: монографія. - 2-ге вид., переробл. і допов.
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ...
Х.: Право, 2013
19*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20