Підписатись
Євген Харитонов
Євген Харитонов
Національний університет "Одеська юридична академія", д.ю.н., професор, член-кор. НАПрН України
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4942003
Римське право: підручник
ОА Підопригора, ЄО Харитонов
К.: Юрінком Інтер, 349-350, 2003
3512003
Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції
ОІ Харитонова, ЄО Харитонов
Х.: Одіссей 592, 2002
1702002
Гражданское право Украины: учебник
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
Х.: ООО «Одиссей 960, 2004
1552004
Основы римского частного права
ЕО Харитонов
Ростов н/Д: Феникс, 343, 1999
1051999
Цивільні правовідносини: навч. посіб.
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
К.: Істина, 38, 2008
982008
Цивільні правовідносини: монографія
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
Одеса: Фенікс, 213, 2011
902011
Історія приватного права Європи: Східна традиція
ЄО Харитонов
Одеса: Юридична література 239, 2000
902000
Научно-практический комментарий
Г кодекс Украины
Издание четвертое, дополненное и переработанное/под ред. д. ю. н., проф. ЕО …, 2007
792007
Гражданское право
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
К.: АСК, 66, 2001
662001
Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): монографія
ЄО Харитонов
О.: Фенікс, 64-76, 2008
612008
Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти)
ЄО Харитонов
ЄО Харитонов, 1997
471997
Вступ до цивільного права України: навч. посіб.
ЄО Харитонов
К.: Істина, 23-24, 2006
462006
Історія приватного (цивільного) права Європи
ЄО Харитонов
ЧІ Витоки.–Одеса: Бахва, 1999
421999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20