Євген Харитонов
Євген Харитонов
д.ю.н., професор кафедри цивільного права, НУ ОЮА, член-кореспондент Національної академії правових
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
НазваПосиланняРік
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
підруч./ ЄО Харитонов, НО Саніахметова.–К.: Істина, 2003
2742003
Римське право: підручник
ОА Підопригора, ЄО Харитонов
К.: Юрінком Інтер, 349-350, 2003
2322003
Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції
ОІ Харитонова, ЄО Харитонов
Х.: Одіссей 592, 2002
1142002
Гражданское право Украины: учебник
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
Х.: Одиссей, 173, 2004
982004
Історія приватного права Європи: Західна традиція
ЄО Харитонов
Одеса: АО Бахва 328, 2001
682001
Основы римского частного права
ЕО Харитонов
Ростов н/Д: Феникс, 343, 1999
681999
Цивільні правовідносини: навч. посіб.
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
К.: Істина, 38, 2008
572008
Цивільні правовідносини: монографія
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
Одеса: Фенікс, 91, 2011
502011
Гражданское право
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
К.: АСК, 66, 2001
452001
Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): монографія
ЄО Харитонов
О.: Фенікс, 64-76, 2008
352008
Історія приватного (цивільного) права Європи. Витоки
ЄО Харитонов
Одеса: Бахва, 59, 1999
341999
Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти)
ЄО Харитонов
ЄО Харитонов, 1997
331997
Вступ до цивільного права України: навч. посіб.
ЄО Харитонов
К.: Істина, 206, 2006
312006
Цивільне право України. Елементарний курс: навч. посіб.
ЄО Харитонов, АІ Дрішлюк
Суми: Університет. кн, 2006
252006
Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. пособие
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
К.: АСК, 183, 2001
232001
Добровільне представництво у цивільному праві України: Навч. посіб
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова, АІ Дрішлюк
К.: Істина 176, 2007
222007
Цивільний процес України:[навч. посібник]
ЄО Харитонов
К.: Істина, 2012
212012
Категории субъективного и объективного риска в советском гражданском праве
ЕО Харитонов
Проблемы правоведения, 63-70, 1979
211979
Приватне право у стародавньому Римі
ЄО Харитонов
О.: Бахва, 1996
201996
Научно-практический комментарий/ЕИ Харитонова, ЕО Харитонов, ВН Коссак и др.; под ред. ЕИ Харитоновой
Х кодекс Украины
Х.: Одиссей, 2007
142007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20