Подписаться
Євдокія Петрівна Голобородько
Євдокія Петрівна Голобородько
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської ради
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальні питання інтерактивного навчання
ЄП Голобородько
Збірник наукових праць: Інтерактивне навчання: Досвід впровадження/За заг …, 2000
232000
Формування комунікативної компетенції у майбутніх фахівців соціально-культурної діяльності
ВВ Романова
Х.: Харківський національний пед. ун-т ім. ГС Сковороди, 2006
162006
Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи: Науковопедагогічні праці: У 2 т.–Т. 2: Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи …
ЄП Голобородько
Херсон: ВАТ ХМД 1, 2007
132007
До питання мовної особистості вчителя й учня початкових класів
ЄП Голобородько
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2006
122006
Основні психологічні теорії мотивації та їх значення сьогодні
ЄП Голобородько, ОВ Малихіна
Наша школа, 46-50, 2002
112002
Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів
ОД Кулик
ЕДЕЛЬВЕЙС, 2017
102017
Аспекти підготовки сучасного вчителя
ЄП Голобородько
Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Випуск ХІХ.–Херсон: ХДПУ, 14-17, 2001
102001
Тестування у системі моніторингу якості знань студентів
ІІ Карташова, ВМ Прохоренков
92011
Сучасні аспекти професійного становлення: реалії і перспективи
ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 83-86, 2010
92010
Комплексний аналіз тексту на уроках мови
ЄП Голобородько
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (52), 75-80, 2009
62009
Соціально-культурні чинники сучасності і статус учителя/Голобородько ЄП
ЄП Голобородько
Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип 26, 28-30, 0
6
Викладач вищого навчального закладу: реалії та перспективи
ЄП Голобородько
Науковий вісник ХДМІ, 1, 2009
52009
Концептуальні засади формування мовної особистості на сучасному етапі
ЄП Голобородько
ЄП Голобородько [Електронний ресурс]–Режим доступу 12, 13, 0
4
Історичні передумови становлення акме-педагогіки
ЄП Голобородько
Таврійський вісник освіти, 5-12, 2017
32017
Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови
ЄП Голобородько, ЛП Марецька
Педагогічний альманах, 77-81, 2012
32012
Лінгводидактичні підходи до формування комунікативної компетентності учнів основної школи
ЛІ Мамчур
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 124-128, 2011
32011
Акме-виховання національної особистості
ВМ Антонов, ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 10-18, 2017
22017
Спілкування: види, функції, засоби
ЄП Голобородько
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 200-203, 2007
22007
Особливості акмеологічного розвитку учителя в системі післядипломної освіти
ЄП Голобородько
Акмеологія–наука ХХІ століття, 270-278, 0
2
HERMENEUTICS IN PEDAGOGY: INNOVATION ASPECT
ВМ Антонов, ЄП Голобородько
Научный взгляд в будущее 3 (5), 48-52, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20