Подписаться
Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok, Yulija Chortok
Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok, Yulija Chortok
Подтвержден адрес электронной почты в домене biem.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ЮМ Завдов'єва, ТВ Бабій, ...
Сумський державний університет, 2020
2242020
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2082017
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1982018
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Studying Features of Vehicle Type Selection by Trade and Logistics Enterprise. Mechanism of economic regulation.–2019.–№ 3.–С. 73–82
OV Kubatko, YV Chortok, OS Honcharenko, RM Nechyporenko, ...
1602019
Ecological and Economic Evaluation of Transport System Functioning According To the Territory Sustainable Development
OB O. Lyulyov, Yu. Chortok, T. Pimonenko
International Journal of Ecology & Development™ 30 (3), 1-10, 2015
972015
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, АВ Кучмійов, ...
Університетська книга, 2016
882016
Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support
I Sotnyk, I Shvets, L Momotiuk, Y Chortok
Маркетинг і менеджмент інновацій, 150-160, 2018
702018
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
The implementation of corporate social and environmental responsibility practices into competitive strategy of the company
N Hakobyan, A Khachatryan, N Vardanyan, Y Chortok, L Starchenko
Marketing and Management of Innovations, 42-51, 2019
462019
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
37*2014
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
312011
Formation of the mechanism of corporate social and environmental responsibility of the trading company
Y Chortok, A Yevdokymova, Y Serpeninova
Journal of environmental management and tourism 9 (5), 1011-1018, 2019
252019
Теоретические подходы к эколого-экономическому обоснованию дематериализации экономики
ЮВ Чорток, АС Гончаренко
ООО" Планета+", 2013
202013
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
192020
Логістичні стратегії та логістичні процеси на торговельних підприємствах
ЮВ Чорток, ЮВ Чорток, АВ Євдокимов, АВ Евдокимов, АО Родимченко, ...
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»; ПП «Інститут економіки і …, 2012
17*2012
Формування еколого-економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства
ЮВ Чорток
Видавництво СумДУ, 2010
17*2010
Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств
ЮВ Чорток
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки, 23, 2007
172007
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Increasing ecological & economic efficiency of ICT introduction as an innovative direction in resource saving
IM Sotnyk, OM Volk, YV Chortok
Актуальні проблеми економіки 147 (9), 229-235, 2013
162013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20