Подписаться
Цуркан Олег Васильович / Tsurkan O. / Curkan O.
Цуркан Олег Васильович / Tsurkan O. / Curkan O.
Вінницький національний аграрний університет, к.т.н., доцент кафедри ПОПХВ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технічна механіка
ГМ Калетнік, ВМ Булгаков, ОМ Черниш, ІЄ Кравченко, ОВ Солона, ...
Підручник. Калетнік ГМ, Булгаков ВМ, Черниш ОМ, Кравченко ІЄ, Солона ОВ …, 2011
202011
Development of the vibrocentric machine for the proruction of a basic mixture of homeopathic preparations
V Yanovych, O Tsurkan, Y Polevoda
Scientific bulletin. Series D: Mechanical. 2019. Vol. 81, issue 2. Р. 13-26., 2019
152019
Пасові передачі. Теорія, розрахунки, конструювання: Навчальний посібник/За ред... ВС Павленка
ВС Павленко, ОВ Цуркан, ІЄ Кравченко, МВ Любін
К.:«Хай-Тек Прес, 2011
142011
Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds.
OV Tsurkan, OO Gerasimov, YA Polyevoda, IV Tverdokhlib, TI Rimar, ...
INMATEH-Agricultural Engineering 52 (2), 2017
112017
Підшипники кочення. Вибір за статичною та динамічною вантажопідйомністю, конструювання підшипникових вузлів: Навчальний посібник/За ред.. ВС Павленка
ВС Павленко, ОВ Цуркан, ІЄ Кравченко
К.:«Хай-Тек Прес, 2012
102012
Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв
ЮА Полєвода, ОВ Цуркан, Ю Михальова
Тези доповідей XVІІ Міжнар. наук.-техн. конф.“Вібрації в техніці та …, 2021
82021
Determination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying
G Kaletnik, O Tsurkan, T Rimar, O Stanislavchuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (8), 103, 2020
72020
Экспериментальное исследование технологических параметров процесса инфракрасной сушки движущегося шара сырья масличных культур
ВМ Бандура, ОВ Цуркан, ВИ Паламарчук
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 17 (4), 211-214, 2015
72015
Оцінка якості оброблюваної суміші у вібраційному змішувачі
ОВ Цуркан
Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету …, 2006
72006
Оцінка на конкурентоздатність вібраційного змішувача
АВ Спірін, ОВ Цуркан
Вібрації в техніці та технологіях, 34, 2004
72004
Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2017.-№ 3 (98).-С. 69-73., 2017
62017
Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми інфрачервоної віброхвильової конвеєрної сушарки для післязбиральної обробки сипкої сільськогосподарської продукції
ІП Паламарчук, ОВ Цуркан, ВІ Паламарчук
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
62015
Vibratsiini protsesy ta obladnannia upererobnomu silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Vibration processes and equipment inprocessing agricultural production]
I Palamarchuk, O Tsurkan, O Kostenko
Vinnitsa: Higher School of Higher Education 266, 2016
52016
Гідродинаміка процесу фільтраційного зневоднення свіжеочищеного насіння гарбуза з вібраційною активацією
ОВ Цуркан, ОО Герасимов, ТІ Римар, ОВ Станіславчук
Вібрації в техніці та технологіях, 138-144, 2014
52014
Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми
ОВ Цуркан
Цуркан Олег Васильович.—Харків.—2004.—155 с.—Бібліогр, 2004
52004
Обґрунтування технологічних та конструктивних схем енергоощадних віброзмішувачів барабанного типу
ІП Паламарчук, МП Берник, ОВ Цуркан
Вибрации в технике и технологиях, 17, 2001
52001
Особливості конструкції комбінованого змішувача для переробних і харчових виробництв
ОВ Цуркан, ЮА Полєвода, ЄО Волинець, МВ Походай
Вібрації в техніці та технологіях, 149-154, 2016
42016
Застосування вібраційного обладнання в процесі сушіння насіння гарбуза
ОВ Цуркан, ОО Герасимов
Техніка АПК, 21-22, 2008
42008
Енергоощадна технологія вібраційного сушіння насіння баштанних культур
ПС Берник, ОВ Цуркан, ОО Герасимов
Вісник Харківського НТУСГ ім. П. Василенка “Сучасні напрямки технології та …, 2006
42006
Енергозберігаючі змішувачі для приготування сипучих кормів
ПС Берник, МП Берник, ОВ Цуркан
Техніка АПК, 16-18, 2003
42003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20