Дарина Аббакумова, Daryna Abbakumova
Title
Cited by
Cited by
Year
Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження
ДВ Аббакумова
Право, 2016
72016
Деякі аспекти процедури моніторингу в межах Ради Європи
ДВ Аббакумова
Теорія і практика правознавства, 2014
42014
Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова
Юридичний вісник, 206-210, 2014
32014
Щодо контрольних механізмів захисту прав людини в межах Ради Європи
ДВ Аббакумова
22015
Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи
Д Аббакумова
Вісник Національної академії правових наук України, 186-194, 2014
22014
The Role Of The World Bank And The Imf In The International Financial System And The Human Rights Sphere
D Abbakumova
Baltic Journal of Economic Studies 5 (4), 25-33, 2019
2019
Комітет Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова, DV Abbakumova
2015
Some aspects of the monitoring procedure within the Council of Europe
ДВ Аббакумова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 51, 2014
2014
Загальна характеристика актів Комітету Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова
видавництво" Право", 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОДНОГО З ГОЛОВНИХ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ
ДВ АББАКУМОВА
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10