Дарина Аббакумова, Daryna Abbakumova
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти процедури моніторингу в межах Ради Європи
ДВ Аббакумова
Теорія і практика правознавства, 2014
42014
Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження
ДВ Аббакумова
Право, 2016
32016
Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи
Д Аббакумова
Вісник Національної академії правових наук України, 186-194, 2014
22014
Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова
Юридичний вісник, 206-210, 2014
12014
Щодо контрольних механізмів захисту прав людини в межах Ради Європи
ДВ Аббакумова
2015
Комітет Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова, DV Abbakumova
2015
Some aspects of the monitoring procedure within the Council of Europe
ДВ Аббакумова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 51, 2014
2014
Загальна характеристика актів Комітету Міністрів Ради Європи
ДВ Аббакумова
видавництво" Право", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8