Подписаться
Євгенія Олександрівна Скріннік (Сорокіна) , Евгения Александровна Скринник, Yevheniia O. Skrinnik
Євгенія Олександрівна Скріннік (Сорокіна) , Евгения Александровна Скринник, Yevheniia O. Skrinnik
Полтавський державний медичний університет; Poltava State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Physical development by means of fitness technologies as one of general aspects of student’s health
VO Zhamardiy, VI Donchenko, AV Yemets, YO Skrinnik
Wiadomości Lekarskie 72 (5), 1074-1078, 2019
462019
Воспитание семейных духовно-нравственных ценностей учащихся
ЕА Скринник
Концепт, 338-343, 2015
82015
Medical aspects of specialist training in physical therapy and ergotherapy in the system of higher education of Ukraine.
AV Fastivetz, PV Khomenko, VV Onipko, AV Emetc, YO Skrinnik
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (5 cz 2), 1098-1102, 2019
42019
Підготовка майбутнього вчителя до формування сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ЄО Скріннік
спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання». Уманський держ. пед. ун-т ім …, 2016
32016
Вплив психофізичної підготовки на працездатність та інтелектуальну діяльність студентів-медиків
ПІ Губка, АВ Ємець, ЄО Скріннік
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 32-34, 2016
32016
Воспитание ценностей здорового образа жизни будущих врачей семейной медицины
ЕА Скринник
Современные проблемы науки и образования, 704-704, 2014
22014
Introduction of innovative technologies in educational process of future specialists in physical therapy and ergo therapy
AV Fastivets, AV Emetc, YO Skrinnik, OV Petryshyn
Aluna Publishing, 2022
12022
Pedagogical characteristic of physical therapy specialist’s to be natural-science competence and stages of its formation
AV Fastivets, OV Kolesnyk, AV Emetc, YO Skrinnik, OV Petryshyn
Wiadomosci Lekarskie 74 (6), 1515-1520, 2021
12021
Особистісно-орієнтований підхід як педагогічна умова підготовки майбутніх лікарів до застосування здоров’язбережувальних технологій
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wydawnictwo Aluna, 2017
12017
НАРОДНА ФАМІЛОГІЯ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ
Є Сорокіна
12011
Сучасні наукові засади підготовки й формування професійної культури фахівця сімейної медицини в Україні
ЮА Дьяченко, АВ Ємець, ЄО Скріннік, ВІ Донченко, ОВ Петришин
Полтавський державний медичний університет, 2022
2022
Experimental Asessment of the Dynamics of Functional Measures of Female Students with the Use of Software Tools
A Fastivetz, A Emetc, Y Skrinnik, Y Shostak, O Sogokon
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (11), 119-125, 2020
2020
Теоретико-організаційні основи виховання фізичних якостей у студентів медичних закладів вищої освіти
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ОО Гончар, ІВ Ємець, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Аксіологічний підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої медичної освіти
ЄО Скріннік, ВІ Донченко, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Theoretical and methodological bases for formation of future drivers' readiness to application of physical-rehabilitation technologies
AV Yemets, VI Donchenko, EO Scrinick
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 1), 569-573, 2018
2018
Фамілогічний підхід у формуванні цінностей здорового способу життя майбутніх сімейних лікарів
ЄО Скріннік
2018
Умови активізації професійно-особистісного самовдосконалення викладачів фізичного виховання у вищій медичній школі
ЄО Скріннік
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ЮА Дьяченко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
2018
Personal-oriented approach as a pedagogical condition for preparing future doctors to apply health saving tecynologies
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 1), 516-519, 2017
2017
Самостійна робота студентів як складова навчання здоров´ язберігальних технологій у вищих медичних освітніх закладах
ВІ Донченко, ЄО Скріннік, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20