Подписаться
Волкова Милица
Волкова Милица
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система управління витратами промислового підприємства
МВ Волкова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 25–33-25–33, 2013
222013
Формування системи управління витратами підприємства
МВ Волкова
Коммунальное хозяйство городов, 206-216, 2011
82011
Використання методу планування та контролю витрат на основі діяльності (АВС) у системі управління витратами підприємства
МВ Волкова
Коммунальное хозяйство городов, 265-271, 2008
42008
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ
МВ Волкова, ВС Шевченко
Комунальне господарство міст, 93-97, 2014
22014
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Ціноутворення”(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 …
МВ Волкова, ДО Шаповаленко
22012
Економічні протиріччя регіонального розвитку
МВ Волкова
22010
Особливості розвитку регіонального будівельного комплексу
МВ Волкова
12012
Диференціація витрат у процесі формування системи управління витратами підприємства
МВ Волкова
Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
12011
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення»(для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання …
МВ Волкова
12010
Регіональне управління соціально-економічним розвитком промислових підприємств
МВ Волкова, ЄН Водовозов
Коммунальное хозяйство городов, 111-117, 2006
12006
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства»(для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент всіх форм навчання)
МВ Волкова
2015
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної …
МВ Волкова
2015
Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник.
ЄМ Кайлюк, МВ Волкова, МК Гнатенко, ОП Колонтаєвський, ...
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
2015
Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
МВ Волкова
2015
Методичний підхід до оцінки організаційного забезпечення управління витратами на підприємствах міського господарства
МВ Волкова
Економіка. Управління. Інновації, 2014
2014
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Ціноутворення на підприємствах міського господарства (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
МВ Волкова
2014
Конспект лекцій з дисциплін «Організація проектно-кошторисної справи»,«Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки …
МВ Волкова
2014
Програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.
ОП Колонтаєвський, МВ Волкова
2014
Робоча програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.
ОП Колонтаєвський, МВ Волкова
2014
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і …
ММ Новікова, МВ Волкова
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20