Подписаться
Сластяникова Анжеліка Ігорівна
Сластяникова Анжеліка Ігорівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм формирования ресурсного потенциала управляемо-организационного развития предприятия: стратегический и тактический аспекты
АИ Сластяникова
Бизнес Информ, 386-391, 2014
92014
Концепуальні засади управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємств машинобудування
АІ Сластяникова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 203-207, 2014
12014
Вплив пандемії на розвиток інноваційного процесу вітчизняних підприємств
А Сластяникова, К Сластьяникова
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 13 (26), 2022
2022
Оцінка ризиковано-стратегічних альтернатив в системі ефективного управління підприємствами
А Сластяникова, Г Єльникова
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 10 (20), 2021
2021
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДҐРУНТЯ ЩОДО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
АІ Сластяникова
2021
Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва; Main guidelines for the intellectual business development
АІ Сластяникова
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2020
2020
Методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства
ЮЄ Безугла, АІ Сластяникова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
2016
Теоретические основы управления ресурсным потенциалом управляемо-организационного развития предприятия
АИ Сластяникова
Экономика строительства и природопользования, 138-143, 2014
2014
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
АИ СЛАСТЯНИКОВА
Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, 45, 2013
2013
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНТЕГРУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРОВАНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
АІ Сластяникова
Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту. Матеріали …, 2013
2013
Управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства: аналітичний аспект
АІ Сластяникова
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Функціональні моделі управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку машинобудівних підприємств
АІ Сластяникова
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Визначення рівня ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства
АІ Сластяникова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 179-184, 2013
2013
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЯЕМО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
АИ Сластяникова
Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях …, 0
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
АІ Сластяникова
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції …, 0
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРОВАНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
АІ Сластяникова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16