Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec /  Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec / Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
ПГАТУ, инженерно-технический факультет, кафедра тракторов, автомобилей и енергетических средств
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гідравліка: навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб.] / [В.І.Дуганець, І.М.Бендера, В.А.Дідур та ін.] / за ред. В.І.Дуганця, І.М.Бендери, В.А.Дідура.
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013
9*2013
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ «Механізація сільськогосподарського ви робництва …, 2003
92003
Наскрізне практичне навчання студентів–наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери
ВІ Дуганець
Проблеми інженернопедагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Українська …, 2009
82009
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць, 76-90, 2003
82003
Виробниче навчання фахівців аграрно-інженерного профілю: навч. посіб.
ВІ Дуганець
Камянець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
72013
Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ: Професій но-технічна освіта
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, НВ Дуганець
Професійно-технічна освіта.–2003.–Вип 3, 29-35, 2003
72003
Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines.
SM Hrushetsky, VM Yaropud, VI Duganets, VM Pryshliak, VL Kurylo
INMATEH-Agricultural Engineering 58 (3), 2019
52019
Наукові засади виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : монографія
ВІ Дуганець
Кам’янець-Подільський : Сисин Я.І., 2015
52015
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
52007
Пневмомеханічний подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля
ВМ Філенко, ВІ Дуганець, АМ Божок, ВВ Майсус, ВЛ Пукас, ...
RU Patent 122,088, 2017
4*2017
Theory and practice of production training of future specialists in agrarian-engineering direction: diss.... doct. ped. sciences: 13.00. 04/Duganets Viktor Ivanovych
VI Duganets
Kamenets-Podilsky, 2015
42015
Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки 1004 …
ІМ Бендера, СМ Замойський, ВІ Дуганець, ЮП Фірман, ТД Гуцол
42008
До питання організації наскрізної самостійної практичної роботи студентів агроінженерних спеціальностей
ВІ Дуганець
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редкол.: МФ Бойко (гол …, 2005
42005
Виробниче навчання фахівців аграрного та інженерного профілів
ВІ Дуганець
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 36 …, 2004
42004
Підготовка інженерно педагогічних кадрів для професійно технічної освіти в галузі механізації сільського господарства. Проблеми інженерно педагогічної освіти
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
42003
Analiz konstruktsii jatok FLEX j adaptaciya yh do robotu z zernozbyral'numu kombajnamu CLAAS na zbyrannia soi [Analysis of constructions of harvesters FLEX and adapting them to …
VV Iliiashyk, VI Duganets, IO Moshenko
Zbirnyk naukovyh prac'Podil's' kogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo …, 2016
32016
Naskrizne praktychne navchannia studentiv-nablyzhennia maibutnikh fakhivtsiv do vyrobnychoi sfery [Transverse practical training of students-future specialists approach to the …
VI Duhanets
Problems of engineering and teacher education 24, 25, 2009
32009
Підвищення завантаження дизельного двигуна за допомогою удосконаленого автоматичного регулятора
ВІ Дуганець, ВВ Майсус, ОВ Думанський
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2007
32007
Подільський державний аграрно-технічний університет
М Бахмат
Кам’янець-Подільський, 73, 2005
32005
Модульно-рейтингова система професійного навчання/[АВ Рудь, ВІ Дуганець, ІМ Бендера [та ін.]
АВ Рудь, ВІ Дуганець, ІМ Бендера, та ін.
Професіонал з педагога: тези Всеукр. наук.-практ. конф." Перспективна …, 2004
32004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20