Борис Сидорук
Борис Сидорук
к.е.н., старший науковий співробітник
Подтвержден адрес электронной почты в домене ternopilds.te.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
202015
Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
БО Сидорук, АП Сава
Інноваційна економіка, 139-145, 2013
72013
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia vyrobnytstva ekobezpechnoi silskohospodarskoi produktsii.[Organizational and economic mechanism of ensuring of …
AP Sava, BO Sydoruk, OR Oliinyk, SV Dovhan
Ternopil, Ukraine: Krok 263, 2014
62014
Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у галузі водокористування.-[електронний ресурс]
БО Сидорук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/sre/2011_3/130. pdf, 2011
52011
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
БО Сидорук
ступеня к. е. н. зі спец. 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …, 2008
52008
The ways to improve the investment support in agricultural land use ecologization system
M Nazar, S Borys, H Rovan
Modern Science, 39-46, 2018
3*2018
Економіко-екологічна оцінка енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур
БО Сидорук
Агро Еліта [Електронний ресурс].-Режим доступу: agroprod. biz/2015/02/01 …, 0
3
Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні
БО Сидорук, ОМ Довгань
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
22016
Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії
Б Сидорук, О Довгань
Економічний дискурс, 61-71, 2016
22016
Особливості дослідження впливу біоенергетичної галузі на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих аграрних формувань
БО Сидорук
Сталий розвиток економіки, 116-123, 2015
22015
БІОЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Б Сидорук
Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2.(м …, 2014
22014
Обгрунтування комплексу фінансово-кредитних важелів в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
АП Сава, БО Сидорук
Інноваційна економіка, 168-173, 2013
22013
Особливості сучасних методів рекламування інноваційних технологій
БО Сидорук
Інноваційна економіка, 13, 2009
22009
Перспективні напрямки наукового забезпечення трансферу інновацій в сільськогоспо-дарське виробництво Тернопільської області
БО Сидорук
Інноваційна економіка, 8, 2008
22008
Основні напрями удосконалення економічного механізму раціонального водокористування
БО Сидорук
Вісник національного університету водного господарства та …, 2006
22006
Формування управлінського інструментарію збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення
Б Сидорук
Економічний дискурс 1 (2), 54-64, 2019
12019
Estimation for the effect of balanced fertilization system on the land use efficiency in the agricultural industry
B Sydoruk, N Malevych, R Hevko, A Aliluiko, I Broshak, V Hradovyi
Moderní věda, 168, 2018
12018
World experience of balanced use of land-resource potential in the agrarian sector
БО Сидорук
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (26), 216-228, 2017
12017
Пірамідальна розкладна теплиця
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІГ Ткаченко, БО Сидорук, ОМ Стрішенець, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
12016
Забезпечення збалансованого використання водно-болотних угідь і торфовищ на засадах екосистемного підходу
БО Сидорук
Збалансоване природокористування, 16-21, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20