Подписаться
Світлана Фурдуй
Світлана Фурдуй
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене idgu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери
СБ Фурдуй
Херсон: Гельветика, 2017
182017
Self-development in the context of forming the future teacher’s pedagogical skills
ІА Максимчук, ОМ Сагач, ІІ Демченко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
92020
Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді
С Фурдуй, Я Ніфака
Молодий вчений, 395-399, 2018
92018
Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі
СБ Фурдуй
Віддруковано в редакційно-видавничому відділі, 2009
72009
Historical aspects of formation of value attitude to man in pupils of boarding schools of sports direction
LV Filonenko, SB Furduy, BA Maksymchuk, II Demchenko, LM Vysochan, ...
Scientific Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 107-112, 2020
62020
Соціалізація особистості: навчально-методичний посібник
СБ Фурдуй
Ізмаїл: ІДГУ, 2016
52016
Студентоцентроване навчання як перспективний елемент вищої освіти
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
42017
Соціальна адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти
СБ Фурдуй
New York: SLOVO\WORD, 2019
32019
Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери
ФС Борисівна
Науковий журнал «Молодий вчений», –С.437-440., 2016
3*2016
Neet молодь в Україні та зарубежем: сучасні реалії та перспективи
С Фурдуй, Ж Нанівська
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
12019
Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю
ФС Борисівна
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, -С. 102-111, 2016
1*2016
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
СБ Фурдуй
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 14, 447-453, 2015
12015
Ідеї соціально-педагогічних технологій проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери
СБ Фурдуй
Науковий журнал «Молодий вчений». частина друга, –С.77-80., 2015
12015
УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГПСА ЯК ФАКТОР ЗБАГАЧЕННЯ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ
СБ Фурдуй
12005
Своєрідність сучасних технологій соціально-педагогічної роботи у навчанні і вихованні учнівської молоді
С ФУРДУЙ
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Вип, 139-145, 0
1
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ОНКОЗАХВОРЮВАНИХ ОСІБ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
СБ Фурдуй
EDITORIAL BOARD, 646, 2020
2020
Theoretical basis of the research of the problem of forming the value attitude in specialized institutions
ЛВ Філоненко, СБ Фурдуй, ІІ Демченко, ОД Замашкіна, НМ Зленко, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
СБ Фурдуй
BBK 91, 34, 2020
2020
Саморозвиток у контексті формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя
ІА Максимчук, ОМ Сагач, ІІ Демченко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Теоретичні основи дослідження проблеми формування ціннісного ставлення в спецалізованих закладах
ЛВ Філоненко, ІІ Демченко, ВІ Прокопчук, ОД Замашкіна, НМ Зленко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20