Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конфліктологія: підручник для студентів вищих навч. закл. юрид. спец.
Герасіна ЛМ, Панов МІ, Сахань О.М. та ін.
Харків: Право, 256, 2002
382002
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk, OM Sakhan ta in.]
МП Требін, ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, ОМ Сахань
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
27*2015
Політична енциклопедія/редкол
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
16*2011
Politychna entsyklopediia [Political Encyclopedia]
Yu Levenets, Yu Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
152011
Політологія: підручник
ЮМ Розенфельд, ЛМ Герасіна, НП Осипова, МІ Панов, ОМ Сахань
Харків: Право, 2002
112002
Конфліктологія: навч. посіб.
Л.М. Герасіна, М.П. Требін, В.Д. Воднік, О.М. Сахань
Х.: Право, 2012
92012
Деструкція політичної влади як об’єкт наукового дослідження
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
92009
Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
82015
Politolohiia: pidruchnyk
M.P. Trebin, L.M. Gerasina, O.P. Polishchuk, O.M. Sakhan
Kharkiv: Pravo, 2013
7*2013
Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві
ОМ Сахань
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2017
62017
Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір
ОМ Сахань, НВ Шевчук
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
52018
Pro vykorystannia sotsialnykh merezh internetu yak zasobu stvorennia imidzhu politychnoi vlady v Ukraini [On the use of social networks on the Internet as a means of creating …
M Sakhan
Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni …, 2014
52014
Про використання соціальних мереж Інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
52014
Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку
Сахань О.М., Жувака С.О.
Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць., 173-184, 2012
5*2012
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 230, 2011
5*2011
Сучасна українська ментальність: сутність та особливості
Сахань О.М., Колесников М.П.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2005
5*2005
Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Соціальна девіантність в українському суспільстві як результат деструктивної політики влади
ОМ Cахань
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 77-94, 2014
42014
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 590-591, 2011
4*2011
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 546-547, 2011
4*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20