Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов, НП Осипова, ОМ Сахань
Харків: Право 256, 2002
332002
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk, OM Sakhan ta in.]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
162015
Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]
Y Levenets, Y Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
102011
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, МП Требін, ВД Воднік, ОМ Сахань
Х.: Право 128, 54, 2012
82012
Політологія: підручник
ЮМ Розенфельд, ЛМ Герасіна, НП Осипова, МІ Панов, ОМ Сахань
Харків: Право, 2002
82002
Деструкція політичної влади як об’єкт наукового дослідження
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
72009
Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
52015
Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві
OM Sakhan
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2017
42017
Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]
Yu Levenets
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
4*2011
Polityka svitova
LM Herasina
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk-Political Encyclopedic Dictionary …, 2015
32015
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук,, ОМ Сахань та ін. За ред. МП Требіна
МПТ ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, ОМ Сахань
Х.: Право, 2015
32015
Соціальна девіантність в українському суспільстві як результат деструктивної політики влади
ОМ Cахань
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 77-94, 2014
32014
Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ВМ Денисенко, О. М. Сорба, ЛЯ Угрин та ін.; за ред.. НМ Хоми
НМ Хома
Львів:«Новий світ–2000, 2014
32014
Про використання соціальних мереж Інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
32014
Ораторське мистецтво: підручник /ред.: МП Требін
ОМ Сахань, МП Требін, ГП Клімова
Х.: Право, 2013
3*2013
Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства
ОМ Сахань
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
32013
Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку
ОМ Сахань, СО Жувака
URL: http://dspace. nulau. edu. ua/bitstream/123456789/2019/1/Sahan …, 2012
32012
Політична енциклопедія. Редкол: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін
ФМ Медвідь, ЮІ Липа
К.: Парлам. вид-во, 399-400, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20