Сахань Олена Миколаївна, Сахань О.М., Sakhan O.
Сахань Олена Миколаївна, Сахань О.М., Sakhan O.
НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Деструкція політичної влади як об’єкт наукового дослідження
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
42009
Сучасна українська ментальність: сутність та особливості
КМП Сахань О.М.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2005
3*2005
Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
22015
Незалежні засоби масової інформації як протидія деструктивному впливу влади на розвиток сучасного українського суспільства
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
22010
ПРОБЛЕМА НЕПОТИЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ОМ Сахань
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
12017
Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
12014
Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні
ОМ Сахань
12014
Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства
ОМ Сахань, ЕН Сахань
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2013
12013
Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку
ОМ Сахань
видавництво" Право", 2012
12012
Деструктивна діяльність сучасного українського політикуму як чинник конфліктності в суспільстві
ОМ Сахань
12011
Політична активність молоді в реаліях українського сьогодення
ОМ Сахань, ВВ Гордейчук
12011
Політико-психологічні аспекти конституції Пилипа Орлика
ОМ Сахань
видавництво" Право", 2006
12006
ВІЙНА І КОРУПЦІЯ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: ЗЛОЧИННИЙ СИМБІОЗ ЧИ ПРИРОДНИЙ КОНФЛІКТ?
ВЛ Сахань, О.М., Погрібна
Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи, 89, 2018
2018
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР
ОМ Сахань, НВ Шевчук
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
РЕСУРСИ ТА РИЗИКИ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
ВЛ Погрібна, ОМ Сахань
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
2017
МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства
ОМ Кузь, ОМ Сахань
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2016
2016
Соціально-політичні студії: навч.-метод. посібник для самост. роботи та семінар. занять для студентів II к. ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08" Право", 082 …
МП Требін, ОМ Сахань, ВД Воднік, ОВ Волянська, ЛМ Герасіна, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Постсучасна теоретизація соціальної реальності
ОМ Сахань, ОМ Кузь
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20