Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
42015
Деструкція політичної влади як об’єкт наукового дослідження
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
42009
Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
32016
Полiтологiя: пiдручник
ЮМ Розенфельд, ЛМ Герасiна, НП Осипова, МI Панов, ОМ Сахань, ...
32001
Політико-психологічні чинники формування державності
ОМ Сахань
Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб. наук. статей (за …, 2001
32001
Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства
ОМ Сахань
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Тероризм як деструктивне явище суспільного розвитку
ОМ Сахань
Проблеми розвитку суспільства: системний підхід: матеріали наукової …, 2006
22006
Циркуляція політичної еліти України як результат її деструктивності
ОМ Сахань
Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”: матеріали міжнар …, 0
2
Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
12014
Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні
ОМ Сахань
Вісник, 173, 2014
12014
Проблема критичного зв’язку ідеї справедливості та соціальної політики в Україні: соціологічний вимір
ЛМ Герасіна, ОМ Сахань
12012
Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку
ОМ Сахань, СО Жувака
Державне будівництво та місцеве самоврядування. Випуск 24, 173-184, 2012
12012
Деструктивність політичної влади як перешкода на шляху розбудови громадянського суспільства в Україні
ОМ Сахань
12012
Деструктивна діяльність сучасного українського політикуму як чинник конфліктності в суспільстві
ОМ Сахань
12011
Політична активність молоді в реаліях українського сьогодення
ОМ Сахань, ВВ Гордейчук
12011
Незалежні засоби масової інформації як протидія деструктивному впливу влади на розвиток сучасного українського суспільства
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Політико-психологічні аспекти Конституції Пилипа Орлика
ОМ Сахань
видавництво" Право", 2006
12006
CATEGORY «ELECTORAL CULTURE»
IO Polishchuk, OM Sakhan
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
ВІЙНА І КОРУПЦІЯ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: ЗЛОЧИННИЙ СИМБІОЗ ЧИ ПРИРОДНИЙ КОНФЛІКТ?
ВЛ Погрібна, ОМ Сахань
Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи, 89, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20