Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Сахань Олена Миколаївна, Сахань ОМ., Sakhan O.
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конфліктологія: підручник для студентів вищих навч. закл. юрид. спец.
Герасіна ЛМ, Панов МІ, Сахань О.М. та ін.
Харків: Право, 256, 2002
352002
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk, OM Sakhan ta in.]
МП Требін, ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ІО Поліщук, ОМ Сахань
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
26*2015
Політична енциклопедія.
Ред.кол.: Ю.Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парлам. вид-во, 2011
16*2011
Politychna entsyklopediia [Political Encyclopedia]
Yu Levenets, Yu Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
142011
Політологія: підручник
ЮМ Розенфельд, ЛМ Герасіна, НП Осипова, МІ Панов, ОМ Сахань
Харків: Право, 2002
112002
Конфліктологія: навч. посіб.
Л.М. Герасіна, М.П. Требін, В.Д. Воднік, О.М. Сахань
Х.: Право, 2012
92012
Politolohiia: pidruchnyk
M.P. Trebin, L.M. Gerasina, O.P. Polishchuk, O.M. Sakhan
Kharkiv: Pravo, 2013
7*2013
Деструкція політичної влади як об’єкт наукового дослідження
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
72009
Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
52015
Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку
Сахань О.М., Жувака С.О.
Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць., 173-184, 2012
5*2012
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 590-591, 2011
5*2011
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 546-547, 2011
5*2011
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 230, 2011
5*2011
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенец, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 461, 2011
5*2011
Політична енциклопедія.
Редкол: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 590, 2011
5*2011
Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір
ОМ Сахань, НВ Шевчук
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
42018
Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві
ОМ Сахань
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2017
42017
Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Про використання соціальних мереж Інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
ОМ Сахань
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
42014
Політична енциклопедія.
Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
К.: Парламентське видавництво, 753, 2011
4*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20