Подписаться
Светлана Нестеренко
Светлана Нестеренко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналоговое моделирование процессов распространения звука на территории города
ВЭ Абракитов, СВ Нестеренко
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский …, 2002
142002
Визначення локальних вертикальних рухів перманентної GPS–станції у Полтаві
ВГ Павлик, АМ Кутний, СВ Нестеренко
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
62020
Аналіз проблеми озеленення автомобільних доріг та вулиць
ІВ Ткаченко, КВ Сердюк, СВ Нестеренко
ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering 1 (40), 328-335, 2014
52014
Безопасность жизнедеятельности человека в условиях воздействия электромагнитных полей
ЭН Будянская, ЛГ Евтушенко, СВ Нестеренко
Коммунальное хозяйство городов, 131-135, 2006
52006
Методи досліджень деформацій земної поверхні на основі даних супутникової радіолокації
С Нестеренко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2022», 6–8 …, 0
5
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи
О ЧАСТИНА
4*2013
Основи пожежної безпеки
СЛ Дмитрієв, СВ Нестеренко
Харків: ХНАМГ, 2008
42008
Наявність та фізичний стан пунктів ДГМ в Полтавській області та окремих областях України
СВ Нестеренко, ТВ Рукас, ОВ Лейко
Видавничий дім" Молодий вчений", м. Херсон, 2018
32018
Формування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень
СВ Нестеренко
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23. 01 «Будівельні конструкції, будівлі …, 2010
32010
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова, НА Крымова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
22023
Методичні вказівки до виконаня практичних робіт з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125–«Кібербезпека»
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
22016
К вопросу о распространении и экологических особенностях мух-львинок (Diptera, Stratiomyidae) на урбанизированных территориях
СВ Нестеренко
X Всероссийский диптерологический симпозиум (с международным участием), 230-234, 2016
22016
Система страхування від нещасних випадків–дієвий важіль управління безпекою праці в країні
ОВ Третьяков, СВ Нестеренко, КВ Горстка
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Безопасность …, 2016
22016
Организация безопасных условий труда по фактору шума на территориях производственных предприятий
АС Бєліков, СВ Нестеренко, НО Ткач
Міжнародний науковий журнал, 18-21, 2015
22015
Ефективність кооперування й блокування малооб’ємних тваринницьких будівель
СВ Нестеренко, ІВ Ткаченко
Полтавський національний технічний університет, 2014
22014
Ландшафтное распределение мух-львинок (Diptera, Stratiomyidae) Северо-Западного Кавказа
СВ Нестеренко
Биоразнообразие. Биоконсервация. Биомониторинг, 62-64, 2013
22013
К вопросу снижения шумового загрязнения в проектных решениях
АС Беликов, ЕП Самойлюк, ЛА Чередниченко, СВ Нестеренко, ...
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 12-17, 2010
22010
Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник.
ВМ Іванов, БМ Коржик, МБ Смирнитська, СЛ Дмитрієв, СВ Нестеренко, ...
Видавництво" Форт", 2010
22010
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ІА Черепньов, СВ Нестеренко, ОВ Сліпченко
Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно …, 0
2
Формування об’ємно-планувальних рішень кооперованих тваринницьких будівель за допомогою ПЕОМ
СВ Нестеренко
Вісник національного університету імені Михайла Остроградського.–Кременчук …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20