Подписаться
Наталія Юріївна Ротаньова / N Rotaneva / N Rotaniova / N Rotanova / Н.Ю. Ротанёва
Наталія Юріївна Ротаньова / N Rotaneva / N Rotaniova / N Rotanova / Н.Ю. Ротанёва
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The Design of the Components of a Computer-oriented Methodical System of Teaching Differential Equations of Future Information Technology Specialists
К Vlasenko, N Rotaneva, I Sitak
International Journal of Engineering Research and Development 12 (Issue 12 …, 2016
122016
Integration of chatbots into the system of professional training of Masters
TV Shabelnyk, SV Krivenko, NY Rotanova, OF Diachenko, IB Tymofieieva
CEUR Workshop Proceedings: Cloud Technologies in Education : Proceedings of …, 2021
82021
Математика на дозвіллі: перші знайомства з евристикою : навч. посібник для учнів 5 - 6 класів
НЮ Ротаньова, ДМ Дяченко, ОІ Скафа
Вид-во «Ноулідж», 2013
42013
Формування евристичної діяльності учнів 5-6 класів у навчанні математики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
НЮ Ротаньова
Херсонський державний університет, 2014
32014
Теория вероятностей и математическая статистика: Практикум : навчальне видання
НЮ Ротаньова, ІВ Сирмаміїх
Маріуполь : Новый мир, 2016
2*2016
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
N Rotanova, T Shabelnyk, S Krivenko, Y Lazarevska
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
12021
Організація педагогічного експерименту: етапи проведення та математичні методи аналізу результатів
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Фізико-математична освіта, 80-86, 2020
12020
Організація педагогічного експерименту: етапи проведення та математичні методи аналізу результатів
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Физико-математическое образование, 2020
12020
Застосування математичних методів під час формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів у ВНЗ
Н Ротаньова, І Таран
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
12015
Формирование мотивации к изучению математики в процессе управления эвристической деятельностью учеников 5-6 классов
НЮ Ротаньова
Проблемы современной науки: сборник научных трудов, С. 150-160, 2013
12013
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НА УРАЗЛИВІСТЬ ДО МІТМ-АТАКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ FAKE AP
S Krivenko, N Rotaniova, Y Lazarevska, U Karpenko
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
2021
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗА ТЕКСТУ
S Krivenko, N Rotaniova, Y Lazarevska
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
2021
Застосування інтегрального числення до розв’язання задач з кібербезпеки
НЮ Ротаньова
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті …, 2021
2021
Algorithm for calculating the direction of movement on the area image
N Rotaniova, S Krivenko, Y Lazarevska
Захист інформації і безпека інформаційних систем: матеріали VІII Міжнар …, 2021
2021
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «101 ЕКОЛОГІЯ»
НЮ Ротаньова
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XXIІІ підсумкової …, 2021
2021
ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»
НЮ Ротаньова
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2020), 2020
2020
The Role and Place of Information and Communication Technologies in the Formation of Professional Competencies of Higher Education
T Shabelnyk, N Rotanova, O Diachenko, M Netreba, L Tonkykh, ...
Systematic Reviews in Pharm 11 (10), 890-893, 2020
2020
Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти з галузі «Інформаційні технології» за освітнім компонентом «Вища математика»
НЮ Ротаньова, ТВ Шабельник
Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє : до 100-річчя від дня …, 2020
2020
Шляхи забезпечення академічної доброчесності в Маріупольському державному університеті
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе …, 2020
2020
Методика викладання дисципліни «вища математика» для здобувачів спеціальності 125 кібербезпека
НЮ Ротаньова
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20