Подписаться
Наталія Юріївна Ротаньова / N Rotaneva / N Rotaniova / N Rotanova / Н.Ю. Ротанёва
Наталія Юріївна Ротаньова / N Rotaneva / N Rotaniova / N Rotanova / Н.Ю. Ротанёва
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The Design of the Components of a Computer-oriented Methodical System of Teaching Differential Equations of Future Information Technology Specialists
К Vlasenko, N Rotaneva, I Sitak
International Journal of Engineering Research and Development 12 (Issue 12 …, 2016
112016
Математика на дозвіллі: перші знайомства з евристикою : навч. посібник для учнів 5 - 6 класів
НЮ Ротаньова, ДМ Дяченко, ОІ Скафа
Вид-во «Ноулідж», 2013
52013
Integration of chatbots into the system of professional training of Masters
TV Shabelnyk, SV Krivenko, NY Rotanova, OF Diachenko, IB Tymofieieva
CEUR Workshop Proceedings: Cloud Technologies in Education : Proceedings of …, 2021
32021
Формування евристичної діяльності учнів 5-6 класів у навчанні математики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
НЮ Ротаньова
Херсонський державний університет, 2014
32014
Теория вероятностей и математическая статистика: Практикум : навчальне видання
НЮ Ротаньова, ІВ Сирмаміїх
Маріуполь : Новый мир, 2016
2*2016
Формирование мотивации к изучению математики в процессе управления эвристической деятельностью учеников 5-6 классов
НЮ Ротаньова
Проблемы современной науки: сборник научных трудов, С. 150-160, 2013
12013
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НА УРАЗЛИВІСТЬ ДО МІТМ-АТАКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ FAKE AP
S Krivenko, N Rotaniova, Y Lazarevska, U Karpenko
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
2021
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗА ТЕКСТУ
S Krivenko, N Rotaniova, Y Lazarevska
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
2021
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
N Rotanova, T Shabelnyk, S Krivenko, Y Lazarevska
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2021
2021
Застосування інтегрального числення до розв’язання задач з кібербезпеки
НЮ Ротаньова
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті …, 2021
2021
Algorithm for calculating the direction of movement on the area image
N Rotaniova, S Krivenko, Y Lazarevska
Захист інформації і безпека інформаційних систем: матеріали VІII Міжнар …, 2021
2021
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «101 ЕКОЛОГІЯ»
НЮ Ротаньова
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XXIІІ підсумкової …, 2021
2021
ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»
НЮ Ротаньова
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2020), 2020
2020
The Role and Place of Information and Communication Technologies in the Formation of Professional Competencies of Higher Education
T Shabelnyk, N Rotanova, O Diachenko, M Netreba, L Tonkykh, ...
Systematic Reviews in Pharm 11 (10), 890-893, 2020
2020
Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти з галузі «Інформаційні технології» за освітнім компонентом «Вища математика»
НЮ Ротаньова, ТВ Шабельник
Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє : до 100-річчя від дня …, 2020
2020
Організація педагогічного експерименту: етапи проведення та математичні методи аналізу результатів
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Фізико-математична освіта, 80-86, 2020
2020
Шляхи забезпечення академічної доброчесності в Маріупольському державному університеті
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе …, 2020
2020
Методика викладання дисципліни «вища математика» для здобувачів спеціальності 125 кібербезпека
НЮ Ротаньова
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті …, 2020
2020
Організація педагогічного експерименту: етапи проведення та математичні методи аналізу результатів
НЮ Ротаньова, ОФ Дяченко
Физико-математическое образование, 2020
2020
Методичні вказівки для виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 124 - Системний аналіз другого (магістерського) рівня вищої освіти
НЮ Ротаньова, ТВ Шабельник, СВ Крівенко, ОФ Дяченко, ...
Маріуполь: МДУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20