Подписаться
Марія Купріянівна Шеремет
Марія Купріянівна Шеремет
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логопедія
МК Шеремет
Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. МК Шеремет. К …, 2010
722010
Логопедія: підручник
МК Шеремет
К.: Видавничий дім «Слово, 672, 2010
652010
Проблеми та перспективи спеціальної освіти
МК Шеремет
Корекційна педагогіка. Вісник асоціації корекційних педагогів, 14-16, 2007
422007
Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
НВ Манько
К.: КНТ 256, 2008
352008
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі: Навчально-методичний посібник
МК Шеремет, НГ Пахомова
Київ: Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2009
332009
Підготовка корекційних педагогів у вищих навчальних закладах України
МК Шеремет
зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені …, 2011
312011
Логопедія (корекційна робота при дислалії)
МК Шеремет, ОВ Ревуцька
Навч. посібник. К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2009
302009
Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку в нормі та патології
КСВ Шеремет М.К.
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка …, 2014
292014
Логопедія: підручник, третє видання, перероблене та доповнене
МК Шеремет
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
272014
Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі
МК Шеремет
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
272011
Классификация нарушений речи
БМ Гриншпун, МК Шеремет, ИВ Мартыненко
Логопедия/под ред. ЛС Волковой, СН Шаховской, 55-70, 1998
261998
Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник
МК Шеремет, ІВ Мартиненко
К.: КНТ 360, 8, 2006
242006
Психолого-педагогічні основи підготовки слабочуючих дітей до навчання в школі: дис…. докт. пед. наук: 13.00. 03
МК Шеремет
Шеремет Марія Купріянівна–К, 1997
231997
Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
БОВ Шеремет М.К.
Суми: вид. - Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
21*2013
Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України
ВМ Синьов, МК Шеремет, ЛМ Руденко, ДІ Шульженко
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 323-344, 2016
162016
Неврологічні основи логопедії: навч. посіб
МК Шеремет, ОВ Боряк
Суми: ФОП Цьома СП 252, 2016
142016
Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови
МК Шеремет, Г Загурська
Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник наукових статей НПУ ім. МП …, 2001
142001
Особливості стану мовлення у дітей зі зниженим слухом шестирічного віку. Науково-методичні рекомендації
МК Шеремет
Науково-методичні рекомендації/Укл. МК Шеремет.–К.: ІЗМН, 1997
141997
Формирование готовности слабослышащих детей к школьному обучению
МК Шеремет
Автореф. дис.... канд. психол. наук, 1979
131979
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВВ УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
В Синьов, М Шеремет
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7, 391-397, 2015
122015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20