Андрей Слюсарь
Title
Cited by
Cited by
Year
Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: монографія
АМ Слюсар
Х.: ФІНН 335, 2011
462011
Особливості трудових відносин державних службовців
АМ Слюсар
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
72010
Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці
ЛВ Маринич
Форум права, 617-623, 2011
62011
Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу
АМ Слюсар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
62009
Суб’єкти трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
АМ Слюсар
Харків, 2011
52011
Суб’єкти трудового права України
АМ Слюсар
спец. 12.00. 05 Трудове право, 2011
52011
Общие принципы создания и функционирования комиссий по трудовым спорам
АН Слюсар
Проблемы законности, 2014
42014
Суб’єкти трудового права України: дис.... д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 05/АМ Слюсар/Нац. ун-т «Юрид. акад
АМ Слюсар
України ім. Ярослава Мудрого, 2011
42011
Трудова функція керівника підприємства
АМ Слюсар
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
42010
Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників
АМ Слюсар
Актуальні проблеми держави і права, 79-86, 2010
42010
Трудовий колектив і його правовий стан в період розвитку ринкової економіки
АМ Слюсар
Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб./Відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 2001
42001
Класифікація суб’єктів трудового права України
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 195-205, 2010
32010
Інваліди–суб’єкти трудового права: міжнародний досвід
АМ Слюсар
Форум права, 586-590, 2009
32009
Державний нагляд і контроль у сфері захисту трудових прав працівників
АМ Слюсар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
32009
Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу
А Слюсар
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
22012
Сутність та особливості спеціальних податкових режимів
А Слюсар
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2010
22010
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
22010
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
22010
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
22010
Пріоритетні завдання вдосконалення спеціальних податкових режимів в Україні
А Слюсар
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20