Слободиська Оксана Арнольдівна / Slobodyska Oksana
Слободиська Оксана Арнольдівна / Slobodyska Oksana
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості правового регулювання злочинності неповнолітніх
ОА Слободиська
12018
Про результати дослідження оціночних суджень взаємодії викладач-студент
О Слободиська
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
12013
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ
ІП Бахнoвська, ОА Слободиська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 180-184, 2021
2021
МАНДАЛА-ТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
З Савчук, О Слободиська
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 8-12, 2019
2019
Правова природа інтелектуальної власності в контексті цивільних правовідносин
А Киричук, О Слободиська
Порівняльно-аналітичне право., С. 217-219., 2019
2019
Комунікативний аспект мистецької підготовки майбутніх фахівців-вокалістів
О Слободиська, А Слободыськая
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 2018
2018
Діалогічне спілкування: аналіз окремих теоретичних аспектів
О Слободиська, З Савчук
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 22-26, 2018
2018
ЩОДО ПИТАННЯ НАСЛІДКІВ ДІЇ МОРАТОРІЮ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
СО А.
Порівняльно-аналітичне право, 217-219, 2018
2018
Основні точки зору про стан та перспективи розвитку законодавства про обіг земель сільськогосподарського призначення
О Слободиська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
2018
Загальна характеристика законодавства про обіг земель сільськогосподарського призначення
О Слободиська
Zbornіk recenzovanch vedeckych prac s medzinarodnou učasťou: Socsalne a …, 2018
2018
Використання МВОК як засобу організації самостійної роботи студентів
ОА Слободиська
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2017
2017
Щодо особливостей авторського права в Україні на початку ХХ століття
ОА Слободиська
Збірник статей та тез доповідей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково …, 2017
2017
Особливості організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей в умовах трансформації освіти (на прикладі викладання курсу «Соціологія»)
ОА Слободиська
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, С. 42-47, 2017
2017
Інтеграція масового відкритого онлайн-курсу у самостійну роботу студентів
ОА Слободиська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету іменя …, 2017
2017
Захист інтелектуальної власності в Росії на початку ХХ століття
О Слободиська
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические …, 2016
2016
Імідж викладача як педагогічна компетентність
ОА Слободиська, ЗС Савчук
Київ: Гнозис, 2016
2016
Вплив педагогічного іміджу на ефективність діяльності викладача ВНЗ
ОА Слободиська, ЗС Савчук
Scientific Letters Of International Academic Society Of Michal Baludansky, С …, 2016
2016
Наочність як ефективний інструмент викладання історико-правових дисциплін
ОА Слободиська
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2016
2016
Використання засобів наочності при викладанні історико-правових дисциплін
ОА Слободиська
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
2016
АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА
ОА Слободиська, ЗС Савчук
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 28-32, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20