Follow
Oлена Анатоліївна Кир'ян,  OA Kyrian, Elena A. Kirian,EA Kiriyan
Oлена Анатоліївна Кир'ян, OA Kyrian, Elena A. Kirian,EA Kiriyan
Полтавський державний медичний університет, Полтава, POLTAVA STATE MEDICAL UNIVERSITY, POLTAVA
Verified email at pdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Clinical, endoscopical and morphological efficacy of mesalazine in patients with irritable bowel syndrome
A Dorofeyev, E Kiriyan, I Vasilenko, O Rassokhina, A Elin
Clinical and Experimental Gastroenterology 4, 141-153, 2011
642011
Изменения уровня серотонина и короткоцепочных жирных кислот у больных синдромом раздраженного кишечника
АЭ Дорофеев, МД Ардатская, ОА Рассохина, ЕА Кирьян, ...
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 10-14, 2013
62013
Феномен абдомінального болю у хворих на синдром подразненого кишечнику та методи його ко рекції
АЕ Дорофєєв, ОА Кир’ян, ОО Рассохіна, ЮП Шелест, АБ Чуков, ...
Медицина транспорту України, 64-68, 2011
62011
Сучасні інтерактивні методи в підготовці сімейного лікаря
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ОА Кир'ян, ВН Ждан, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
52019
Організація навчання лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ІВ Іваницький, ...
Медичні перспективи 22 (2 ч. 1), 99-101, 2017
42017
Modernization of therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease
V Zhdan, G Khaymenova, L Shilkina, M Potyazhenko, D Martynyuk, ...
Open Access Journals 13 (3), 63-66, 2016
42016
Некоторые генетические предикторы развития патологии кишечника
АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 31-34, 2014
42014
GENETIC POLYMORPHISM IN PATIENTS WITN EARLY AND LATE ONSET OF ULCERATIVE COLITIS
YZD Andriy E. Dorofeyev, Anna A, Dorofeyea, Elena A. Kirian, Olga A. Rassokhina
Wiadomosci Lekarskie 23 (1), 87-90, 2020
3*2020
Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями органів дихання у заrальнолікарській практиці
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ОА Кир'ян, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ...
ПП Дивосвіт, 2018
22018
Новые возможности оценки эффективности терапии у больных неспецифическим язвенным колитом
АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян
Сучасна гастроентерологія, 55-62, 2014
22014
Синдром раздраженного кишечника и колоректальный рак: возможные точки соприкосновения
ЕА Кирьян
Новости медицины и фармации, 98-101, 2013
22013
Використання можливостей навчально-практичного центру сімейної медицини у формуванні професійних навичок сімейного лікаря
ВМ Ждан, ІВ Іваницький, ОІ Катеренчук, ГС Хайменова, ОА Кир'ян, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
12020
Особенности влияния генетических факторов на развитие кишечной патологии
ЕА Кирьян
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2017
12017
Особенности генетического профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения
АЭ Дорофеев, НВ Харченко, НН Руденко, ЕА Кирьян, АА Дорофеева, ...
Сучасна гастроентерологія, 22-29, 2017
12017
Место месалазина и псиллиума в лечении синдрома раздраженного кишечника с запорами
АЭ Дорофеев, НН Руденко, ЕА Кирьян, ИА Деркач, АЮ Бутова
Сучасна гастроентерологія, 82-86, 2016
12016
Оверлап-синдром аутоиммунного поражения печени у пациента с неспецифическим язвенным колитом
ВН Ждан, АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян, МЮ Бабанина, ГВ Волченко, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2016
12016
Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов Полтавского региона
ВН Ждан, АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян, МЮ Бабанина, ВИ Вирченко, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2015
12015
Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування
ОА Кир'ян, ЕА Кирьян
ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України. ДУ Інститут…, 2012
12012
Важливість використання інтерактивних методів навчання у післядипломній підготовці фахівців вищих медичних навчальних закладах
ВМ Ждан, ХР Боряк, МЮ Бабаніна, ОА Кир'ян, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ...
Полтавський державний медичний університет, 2022
2022
Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху Загальна практика–сімейна медицина
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ОА Кир'ян, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ...
Полтавський державний медичний університет, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20