Oлена Анатоліївна Кир'ян, Елена Анатольевна Кирьян, Olena A. Kyrian, Olena A. Kiriyan
Oлена Анатоліївна Кир'ян, Елена Анатольевна Кирьян, Olena A. Kyrian, Olena A. Kiriyan
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Clinical, endoscopical and morphological efficacy of mesalazine in patients with irritable bowel syndrome
A Dorofeyev, E Kiriyan, I Vasilenko, O Rassokhina, A Elin
Clinical and Experimental Gastroenterology 4, 141-153, 2011
572011
Феномен абдомінального болю у хворих на синдром подразненого кишечнику та методи його ко рекції
АЕ Дорофєєв, ОА Кир’ян, ОО Рассохіна, ЮП Шелест, АБ Чуков, ...
Медицина транспорту України, 64-68, 2011
62011
Изменения уровня серотонина и короткоцепочных жирных кислот у больных синдромом раздраженного кишечника
АЭ Дорофеев, МД Ардатская, ОА Рассохина, ЕА Кирьян, ...
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2013
52013
Сучасні інтерактивні методи в підготовці сімейного лікаря
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ОА Кир'ян, ВН Ждан, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
42019
Некоторые генетические предикторы развития патологии кишечника
АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 2014
42014
Організація навчання лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ІВ Іваницький, ...
Медичні перспективи 22 (2 ч. 1), 2017
32017
Modernization of therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease
V Zhdan, G Khaymenova, L Shilkina, M Potyazhenko, D Martynyuk, ...
Open Access Journals 13 (3), 63-66, 2016
32016
Синдром раздраженного кишечника и колоректальный рак: возможные точки соприкосновения
ЕА Кирьян
Новости медицины и фармации, 98-101, 2013
22013
Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями органів дихання у заrальнолікарській практиці
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ОА Кир’ян, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ...
ПП «Дивосвіт», 2018
12018
Особенности влияния генетических факторов на развитие кишечной патологии
ЕА Кирьян
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
12017
Особенности генетического профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения
АЭ Дорофеев, НВ Харченко, НН Руденко, ЕА Кирьян, АА Дорофеева, ...
Сучасна гастроентерологія, 22-29, 2017
12017
Оверлап-синдром аутоиммунного поражения печени у пациента с неспецифическим язвенным колитом
ВН Ждан, АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян, МЮ Бабанина, ГВ Волченко, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
12016
Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов Полтавского региона
ВН Ждан, АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян, МЮ Бабанина, ВИ Вирченко, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Новые возможности оценки эффективности терапии у больных неспецифическим язвенным колитом
АЭ Дорофеев, ЕА Кирьян
Сучасна гастроентерологія, 55-62, 2014
12014
Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування
ОА Кир’ян, ЕА Кирьян
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». ДУ «Інститут …, 2012
12012
Можливості застосування інтерактивних методів у викладанні розділу паліативної допомоги лікарям-інтерна у загальнолікарській практиці
ВМ Ждан, ОА Кир’ян, ІВ Іваницький, ЛМ Шилкіна, ОІ Катеренчук, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
ROLE OF SIMULATION TRAINING IN THE SYSTEM OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION
VM Zhdan, НS Khaimenova, MY Babanina, OA Kyrian, NO Liulka
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2021
2021
Search for diagnostic relationships in patients with irritable bowel syndrome and colorectal polyps
OA Kyrian
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Застосування «Рольової гри» у формуванні компетентності лікарів–інтернів з фаху загальна практика–сімейна медицина
ВМ Ждан, ГС Хайменова, ОА Кир'ян, ІВ Іваницький, ЛМ Шилкіна, ...
Тернопільський національний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2021
2021
Сучасні інтерактивні методи навчання в підготовці лікарів
ВМ Ждан, ОА Кир'ян, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ...
Харківський національний медичний університет, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20