Follow
Liliia Honiukova - Liliya Gonyukova - Liliia Goniukova - Лілія Гонюкова
Liliia Honiukova - Liliya Gonyukova - Liliia Goniukova - Лілія Гонюкова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики
ЕА Афонін, ЛВ Гонюкова, РВ Войтович
К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 160, 2006
1352006
Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз: монографія
Л Гонюкова
К.: НАДУ, 201-234, 2009
802009
Суспільно-політичні об'єднання: теорія і практика: навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл.
ЛВ Гонюкова
К.: Генеза, 2009
242009
Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні
ЛВ Гонюкова, НС Педченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2016
212016
Спогади Софії Русової
ЛВ Гонюкова
Український історичний журнал 5, 133-138, 1999
191999
Основні напрями співпраці влади та громади і необхідні для цього умови
ЛВ Гонюкова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
182015
Політичні партії України: сучасність та перспективи розвитку
Л Гонюкова
Аналітичні записки, 2014
182014
Політичні партії як суб’єкти державної політики в сучасній Україні
ЛВ Гонюкова
Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з державного управління, 2010
172010
Ґендерна політика в Україні: проблеми та перспективи
ЛВ Гонюкова
Ґендерна політика міст: історія і сучасність, 23-25, 2007
102007
Політичні партії в державному управлінні: до історіографії проблеми
ЛВ Гонюкова
Державне управління: теорія та практика [Електронний ресурс], 2009
82009
Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні
ВВ Сичова, ЛВ Гонюкова
Державне будівництво, 2014
72014
Модель сучасної політичної партії/Лілія Гонюкова
Л Гонюкова
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 16-21, 2010
72010
Politychni partii yak instytut derzhavnoi polityky ta upravlinnia: teoretyko-metodologichnyy analiz [Political parties as an institution of policy-making and government …
L Honiukova
Kyiv: NADU [in Ukrainian], 2009
72009
Полiтичнi партiї як iнститут державної полiтики та управлiння: теоретико-методологiчний аналiз: монографiя/за наук. ред. д-ра полiт. наук ЛЕ Шкляра
Л Гонюкова
72009
Громадська участь у твореннi та здiйсненнi державної полiтики
ЕА Афонiн, ЛВ Гонюкова, РВ Войтович
ЕА Афонiн, ЛВ Гонюкова, РВ Войтович. К.: Центр сприяння iнститут. розв. держ …, 2006
72006
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр.–1940 р.)
ЛВ Гонюкова
Шевченка. Київ, 2000
72000
Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні
Л Гонюкова
Вісник національної академії державного управління «Політологія і Право …, 2013
62013
Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід
Л Гонюкова
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
62009
Політичні партії як чинник демократизації суспільства
Л Гонюкова
Актуальні проблеми внутрішньої політики: Збірник наукових праць, 103-111, 2009
62009
Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20