Шмиголь Надія Миколаївна
Шмиголь Надія Миколаївна
ЗНУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна суть доходів та доходності в системі управління підприємством
НМ Шмиголь
Держава та регіон: наук.-виробн. журнал.–Сер.: Економіка та підприємництво …, 2009
252009
An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions
H Dzwigol, O Aleinikova, Y Umanska, N Shmygol, Y Pushak
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-7, 2019
182019
Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці
НМ Шмиголь
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та …, 2010
182010
Методи управління прямими та непрямими доходами підприємства в умовах конкуренції
НМ Шмиголь
Економіка: проблеми теорії та практики.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2010
132010
Аутсорсинг як метод оптимізації суб’єкта господарювання
НМ Шмиголь
Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво, 194-197, 2010
132010
Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства
НМ Шмиголь, АА Антонюк, АА Нестеренко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 102-106, 2015
112015
Впровадження елементів корпоративної соціальної відповідальності в систему управління фірмою: стратегії, дохід, ефективність
НМ Шмиголь
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 4, 2009
112009
Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
АВ Череп, НМ Шмиголь, ОМ Бутник
К.: Кондор, 2011
92011
Принципи управління доходами в діяльності організації
НМ Шмиголь
Науковий збірник Прикарпатського національного університету «Актуальні …, 2010
92010
Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці
НМ Шмиголь, ДС Монастирська, АА Антонюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 71-75, 2016
82016
Методологія управління прямими доходами підприємства
НМ Шмиголь
Держава та регіони, 243-247, 2010
82010
Institutional qualities of inclusive environmental management in sustainable economic development
K Kostetska, N Khumarova, Y Umanska, N Shmygol, V Koval
Management Systems in Production Engineering 28 (1), 15-22, 2020
72020
Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку витрат на підприємствах
НМ Шмиголь, ОМ Рибалко, ПВ Єременко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 108-114, 2015
72015
Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства
НМ Шмиголь
Держава та регіони.–Режим доступу: http://catalog. uccu. org. ua/opacunicode …, 2011
62011
Доходи підприємств: сучасні методи управління
НМ Шмиголь
Економіка: проблеми теорії та практики. Вип 228, 2010
62010
КСВ–дохід: визначення, оцінка, ефективність
НМ Шмиголь
URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1 2818, 2010
62010
КСВ-дохід: визначення, оцінка, ефективність [Електронний ресурс]
НМ Шмиголь
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1 2818, 0
6
Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання
НМ Шмиголь, АІ Кормишова, АА Антонюк
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 98-104, 2013
52013
Довіра споживачів як чинник оцінки ефективності соціальної відповідальності фірми [Електронний ресурс]
Н Шмиголь
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Evu/2009_12/Shmigol. pdf, 2009
52009
Економічна сутність доходів та дохідності в системі управління підприємством
НМ Шмиголь
ВМ Шмиголь–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep …, 0
5
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20