Шмиголь Надія Миколаївна
Шмиголь Надія Миколаївна
ЗНУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Економічна суть доходів та доходності в системі управління підприємством
НМ Шмиголь
Держава та регіон: наук.-виробн. журнал.–Сер.: Економіка та підприємництво …, 2009
202009
Методи управління прямими та непрямими доходами підприємства в умовах конкуренції
НМ Шмиголь
Економіка: проблеми теорії та практики.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2010
132010
Аутсорсинг як метод оптимізації діяльності суб'єкта господарювання
НМ Шмиголь
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 194-197, 2010
112010
Впровадження елементів корпоративної соціальної відповідальності в систему управління підприємством: стратегії, дохід, ефективність
НМ Шмиголь
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 4, 2009
112009
Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства
НМ Шмиголь, АА Антонюк, АА Нестеренко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 102-106, 2015
102015
Принципи управління доходами в діяльності організації
НМ Шмиголь
Науковий збірник Прикарпатського національного університету «Актуальні …, 2010
102010
Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці
НМ Шмиголь
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та …, 2010
102010
Методологія управління прямими доходами підприємства
НМ Шмиголь
Держава та регіони, 243-247, 2010
82010
КСВ-дохід: визначення, оцінка, ефективність [Електронний ресурс]
НМ Шмиголь
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1 2818, 0
8
Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці
НМ Шмиголь, ДС Монастирська, АА Антонюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 71-75, 2016
62016
Доходи підприємств: сучасні методи управління
НМ Шмиголь
Економіка: проблеми теорії та практики. Вип 228, 2010
62010
Довіра споживачів як чинник оцінки ефективності соціальної відповідальності фірми.–[Електронний ресурс]
Н Шмиголь
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Evu/2009_12/Shmigol. pdf, 2009
62009
Економічна сутність доходів та дохідності в системі управління підприємством
НМ Шмиголь
ВМ Шмиголь–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep …, 0
6
КСВ–дохід: визначення, оцінка, ефективність
НМ Шмиголь
URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1 2818, 2010
52010
Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище
НМ Шмиголь, ДО Кайнара, АА Антонюк
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 27-30, 2013
42013
Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання
НМ Шмиголь, АІ Кормишова, АА Антонюк
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 98-104, 2013
42013
Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства
НМ Шмиголь
Держава та регіони.–Режим доступу: http://catalog. uccu. org. ua/opacunicode …, 2011
42011
Управління рівнем корпоративної соціальної відповідальності як механізм отримання КСВ-доходу підприємством
НМ Шмиголь
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.–2010.–Вип 3, 197-201, 2010
42010
ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ В ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ENTERPRISE INCOME: HISTORICAL STAGES OF THE CATEGORIES IN THE ACCOUNTING
НМ Шмиголь, Т Балака
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК, 3, 2017
32017
Методи формування зведеного ризик-орієнтованого бюджету підприємства
НМ Шмиголь, АА Антонюк, ГЮ Богатирьова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 87-91, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20