Сватюк, Оксана, Робертівна,  Oksana, Svatiuk, O, R, Svatyuk, О, Р, Сватюк
Сватюк, Оксана, Робертівна, Oksana, Svatiuk, O, R, Svatyuk, О, Р, Сватюк
https://orcid.org/0000-0003-0099-2532
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ОР Сватюк
Науковий вісник НЛТУ України, 241-244, 2007
92007
Основні елементи організаційного та економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами
ОР Сватюк
Економіка і організація управління // за ред. д.е.н., проф. Л.В. Шаульської …, 2014
7*2014
Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навчальний посібник
ЗБ Живко, ОР Сватюк, ...
ЛьвДУВС URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/671, 2018
52018
Конкурентоздатність підприємства: поняття, взаємозв'язок, конкурентні переваги
Х О., Сватюк, М.
Інноваційна економіка. // за ред. д.е.н., проф. А.М. Стельмащук. Науково …, 2014
52014
Управлінський вплив на підвищення успішності реклами
ОР Сватюк
Сталий розвиток економіки, 282-287, 2013
42013
Деякі параметри заходів підприємства у кризових ситуаціях
ОР Сватюк
Форум молодих науковців Львова: зб. тез конф 20, 165-169, 2009
32009
Удосконалення управління підприємствами громадського харчування
ОР Сватюк
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2002
32002
Аналіз можливостей застосування в Україні елементів англо-американської моделі корпоративного управління
КОД Сватюк О. Р.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2015
22015
Роль центральних банків у банківських системах
А Андрейків, Х, Р Ваврін, М, Р Сватюк, О
Финансы, учет, банки, 12-21, 2014
22014
Критерії оцінки продовольчої безпеки
ОР Сватюк, ТВ Гургула
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
22014
Корпоративне управління: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 та 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
ОР Сватюк
ОР Сватюк–Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013
22013
Управлінський підхід щодо методики розрахунку показників оцінки економічної безпеки підприємства
С О, Р, Л Г, Я, Ч О, М
Науковий вісник ЛДУВС. Серія економічна 1 (№1), С. 212–220, 2011
2*2011
Механізм забезпечення економічної безпеки роздрібних підприємств корпоративних мереж
ВІ Ящук, ОР Сватюк
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2011
22011
Корпоративний контроль як умова забезпечення економічної безпеки підприємств
ОР Сватюк
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2010
22010
Управління розробленням антикризової програми підприємства
СА Ю, СО Р
Науковий вісник НЛТУ України 20 (3), URL: https://cyberleninka.ru/article/n/u, 2010
2*2010
Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні
ЗС Варналій, ЯА Гончарук, МІ Флейчук, ГЯ Аніловська, МЄ Стадник, ...
Науковий вісник, 1-18, 2009
22009
Аналіз сутності та складу факторів зростання продуктивності праці
ОР Сватюк
Науковий вісник НЛТУ України 17 (3), 2007
22007
ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ЮБ Миронов, ВА Микита, ОР Сватюк
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 93-100, 2021
12021
Удосконалення стратегії та діджиталізації менеджменту банків.
ЖІ Миронов Ю., Сватюк, О.
Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик …, 2020
1*2020
The impact of investment placement by life and non-life insurance on companies on economic growth in Ukraine
I Kondrat, N Yaroshevych, O Svatiuk
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20