Подписаться
Саадат Шихиева
Саадат Шихиева
НАНА Институт Востоковедении, Западный Университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wcu.edu.az
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Hurufilik ve Kuran: Nesimi Örneği
M Ünver
Fecr Yayınevi, 2003
402003
NECÂTÎ BEY'İN ŞAİR ANLAYIŞI Bayram Ali KAYA
BA Kaya
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 149-214, 2016
302016
Divân şiirinde deniz imgesi ve şiir öğretiminde kullanılması
B Mutlu
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
252012
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
F Rahimi
Turkish Studies (Elektronik) 9 (3), 1157-1218, 2014
162014
Nesimi ve vahdet-i vücud
M Ünver
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (39), 537-552, 2009
92009
Models, portraits, and signs of fate in ancient Arabian tradition
A Gasimova
Journal of Near Eastern Studies 73 (2), 319-340, 2014
82014
Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat
AA Arayancan
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 1 (1), 239-250, 2009
52009
От религиозно-этнической цивилизации к глобальной: цивилизация тюрко-мусульманского мира
МИ Рамиз-Оглы, ТМ Махаматов
Век глобализации, 36-46, 2020
42020
The Hair on My Head Is Shining: Qur'anic Imagery of the Curl in Classical Azeri-Turkish Ṣūfī Poetry
A Gasimova
Journal of Qur'anic Studies 15 (1), 69-101, 2013
42013
Nesîmî’nin Şiirlerinde Kur’an’a Referans Sorunu
M Ünver
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (24-25), 119-134, 2006
42006
Denizlili Mehmed Fevzî Efendi’nin “hadâik-i hamîdiyye nâm ahlâk risalesi” çerçevesinde ahlâkî erdemler
K Göz
32014
Nesîmî’nin Mahlasları Problemi
Ö Şenödeyici
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2013
32013
MİRACNAMELER’DE ARŞ-KURSİ VE “YEDİ YILDIZ DENİZİ” ANLAYIŞLARININ FELSEFİ-MİTOLOJİK KAYNAKLARI
S Süleymanova
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 4 (7), 223-236, 2011
32011
Irfani-psikholoji paraleller
S Shıkhıyeva
Based on Nasimi’s poetry). ANAS Institute of Oriental Studies. V publication …, 2003
32003
Erken Cumhuriyet Dönemi kamu yapılarına Denizli’den iki örnek: Baklan ve Güney hükümet konakları
H Özyiğit
Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) Yayınları, 2017
22017
Yunus Şiirinin Coğrafyası: Fiziksel ve Ruhsal Mekânlar
S Şıhıyeva
Yûnus Emre Kitabı içinde, 37-53, 2017
22017
A Content-based Analysis of Shahriar's Azerbaijani Turkish Poem Getmə Tərsa Balası (A Christian Child) in Terms of Religious Images and Interpretations
MA Mozaheb, M Shahiditabar, A Monfared, F Mirzapour
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 5 (2 …, 2016
22016
Türkmen Türkçesi Üzerine Bir “Kaynakça” Denemesi
D Sinan
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (1), 166-180, 2013
22013
Nəsiminin fikir düzənində Nizami məntiqi və söz sənətindən təsirlənmələr
S Şıxıyeva
22012
Nesîmî’nin Millî Mensubiyeti Meselesi
S ŞIHIYEVA
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 39, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20