Матюха Микола Миколайович (Mykola Matiukha)
Матюха Микола Миколайович (Mykola Matiukha)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік у галузях економіки
ВБ Захожай, МФ Базась, ММ Матюха, ВМ Базась
К.: МАУП, 2005
372005
Економіка праці та соціально–трудові відносини: Навч. посібник для дистанційного навчання
ММ Матюха
К.: Університет «Україна, 2007
222007
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства
ММ Матюха, АІ Ткачова
Ефективна економіка, 2015
162015
Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем
ВВ Сопка, АМ Ткаченка, АВ Череп, МГ Чумаченка, ОВ Шляги, ...
122011
Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МФ Базась
К.: МАУП, 2006
82006
Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ММ Матюха
К.: Університет «Україна, 2005
82005
Особливості формування управлінської звітності про сукупні доходи (витрати)
ММ Матюха
Економiчний часопис-XXI, 45-48, 2013
72013
Організаційні підходи формування управлінської звітності
ММ Матюха
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2012
72012
Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: монографія
ПЙ Атамас
Дніпропетровськ: Герда, 2013
62013
Електронне документування у бухгалтерському обліку
ВО Осмятченко, ММ Матюха
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2013
62013
Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем
ММ Матюха
Актуальні проблеми економіки, 2012
62012
Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій
ММ Матюха
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
42013
Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій
ВО Осмятченко, ММ Матюха
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
42013
Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень
ММ Матюха
Бізнес інформ, 2013
32013
Перспективні концепції автоматизації управління підприємством на основі інформаційних систем обліку
ММ Матюха
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, 2008
32008
Зайнятість сільського населення
ММ Матюха
31999
Визначення управлінського обліку в системі інформаційного потенціалу
МІ Скрипник, ММ Матюха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах
МІ Скрипник, НЙ Радіонова, ММ Матюха
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му …, 2015
22015
Еквілінеарність ведення управлінського обліку в умовах використання інформаційних технологій
МІ Скрипник, ММ Матюха
Актуальні проблеми економіки, 2015
22015
Особливості формування управлінської звітності для торговельних підприємств
ММ Матюха
Науковий вісник Націо-нальної академії статистики, обліку та аудиту, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20