Ірина Стояненко (Сизонова)
Ірина Стояненко (Сизонова)
Київський національний торгівельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Енергетичний аналіз як передумова енергозбереження в сільському госпо-дарстві
ІВ Сизонова
Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. - 2004., 210-214., 2004
142004
Особливості управління нематеріальними активами підприємства
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 82-85, 2014
11*2014
Управління нематеріальними активами підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку
ІВ Стояненко
Ефективна економіка, 2013
92013
Особливості управління нематеріальними активами підприємства
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 82-85, 2014
82014
Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення
ІВ Стояненко
Ефективна економіка, 2012
72012
Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення
ІВ Стояненко
Ефективна економіка [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. economy …, 2012
72012
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
ІВ Сизонова
72005
Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві (дисертація на на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
ІВ Сизонова
Сумський національний аграрний університет, 2005
72005
Енергетичний потенціал як об’єкт аналізу використання та збереження енергії
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2004
62004
Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 83-86, 2015
42015
Енергетичний менеджмент на підприємстві
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2002
32002
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАШЕННЯ
І Стояненко, О Дар’я
Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2.(м …, 2014
22014
Необхідність та перспектив-ні напрями державного регулювання енерго- та ресурсозбереження в аграрному секторі економіки України
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: економіка та …, 2004
22004
Оподаткування як засіб стимулювання енерго- та ресурсозбереження в сільському господарстві
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2002
22002
Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку
ОВ Климчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 64-73, 2016
12016
Досвід державного регулювання інвестиційних процесів в розвинутих країнах та перспективи його використання в економці України
ІВ Стояненко, ОІ Комариста
Інвестиції: досвід і практика, С.20-23., 2011
12011
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
ІВ Стояненко, АО Лубенець
Young 65 (1), 2019
2019
РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІВ Стояненко, ЮА Басараб
Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи, 110, 2018
2018
Управління ресурсо- та енергозбереженням в АПК
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 135-142, 2016
2016
Методичні аспекти оцінки нематеріальних активів підприємства
ІВ Стояненко
Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20