Ірина Стояненко (Сизонова)
Ірина Стояненко (Сизонова)
Київський національний торгівельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергетичний аналіз як передумова енергозбереження в сільському госпо-дарстві
ІВ Сизонова
Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. - 2004., 210-214., 2004
182004
Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення
ІВ Стояненко
Ефективна економіка, 2012
122012
Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення
ІВ Стояненко
Ефективна економіка [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. economy …, 2012
122012
Особливості управління нематеріальними активами підприємства
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 82-85, 2014
11*2014
Управління нематеріальними активами підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку
ІВ Стояненко
Ефективна економіка, 2013
102013
Особливості управління нематеріальними активами підприємства
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 82-85, 2014
82014
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
ІВ Сизонова
72005
Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві (дисертація на на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук)
ІВ Сизонова
Сумський національний аграрний університет, 2005
72005
Енергетичний потенціал як об’єкт аналізу використання та збереження енергії
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2004
62004
Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 83-86, 2015
42015
Енергетичний менеджмент на підприємстві
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2002
42002
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАШЕННЯ
І Стояненко, О Дар’я
Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2.(м …, 2014
32014
Досвід державного регулювання інвестиційних процесів в розвинутих країнах та перспективи його використання в економці України
ІВ Стояненко, ОІ Комариста
Інвестиції: досвід і практика, С.20-23., 2011
32011
Оподаткування як засіб стимулювання енерго- та ресурсозбереження в сільському господарстві
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і …, 2002
32002
Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС
ІВ Стояненко, ЯО Біленко
Молодий вчений, 997-1001, 2018
22018
Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку
ОВ Климчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 64-73, 2016
22016
Необхідність та перспектив-ні напрями державного регулювання енерго- та ресурсозбереження в аграрному секторі економіки України
ІВ Сизонова
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: економіка та …, 2004
22004
Вплив діджиталізації на діяльність та економічну безпеку підприємств торгівлі
ІВ Стояненко, АО Лубенець
Молодий вчений, 516-519, 2019
12019
Управління ресурсо- та енергозбереженням в АПК
ІВ Стояненко
Молодий вчений, 135-142, 2016
12016
ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ОІ Кондратюк, ІВ Стояненко
EDITORIAL BOARD, 215, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20