Подписаться
Елена Шраменко
Елена Шраменко
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ОВ Маковоз, ІВ Токмакова, ОВ Шраменко
К.:"Центр учбової літератури", 2013
301*2013
Экономика предприятия
ВЛ Дикань, ЕВ Шраменко, НВ Якименко
Х. : УкрГАЖТ, 2012
722012
Совершенствование организационной структуры управления железнодорожным транспортом Украины
ЕВ Никулина
Вісник Харківського національного університету, 355-360, 2000
37*2000
Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі
ОМ Полякова, ОВ Шраменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 126-134, 2017
352017
Stratehichne upravlinnia [Strategic management]
OVS VL Dykan, VO Zubenko, OV Makovoz, IV Tokmakova
K.: Tsentr uchbovoyi literatury–Center of educational literature [in Ukrainian], 2013
19*2013
Повышение эффективности функционирования естественных монополий в условиях рынка:(по материалам железнодорожного транспорта)
НИ Данько, ВЛ Дикань, ЕВ Шраменко
Х.: Вид-во Укр. гос. акад. ж.-д. трансп, 2010
162010
Підприємництво
СВ Панченко, ВЛ Дикань, ОВ Шраменко, ОМ Полякова, ЮМ Уткіна
152017
Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних операцій
ОВ Шраменко
Вісник економіки транспорту та промисловості, 32-37, 2017
132017
Конкурентна стратегія підприємства
ВЛ Дикань, ОВ Шраменко
УкрДУЗТ, 2017
12*2017
Характеристика класифікаційних ознак транспортної логістики
ТГ Сухорукова, ОВ Шраменко
Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте, 322-325, 2014
112014
Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту
ОВ Шраменко, КЮ Яковлева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 79-83, 2014
92014
Забезпечення інфраструктурної безпеки залізничного транспорту
ОВ Шраменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 113-118, 2016
62016
Стратегическое партнерство как путь укрепления производственного потенциала локомотивного хозяйства
ЕВ Шраменко, УВ Монакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
52013
Подвижной состав нового поколения: критерии качества
ЕВ Шраменко, ОН Миндова
ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ, 2011
42011
Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізничного транспорту)
ОВ Нікуліна
Українська державна академія залізничного транспорту Мінтрансзв’язку України …, 2003
42003
Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man - technologies – economy).
V Kompaniets, V Polevaya, E Poliakova, E Shramenko
SHS Web of Conferences 67, 2019
32019
КРИТЕРІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Шраменко, ГФ Жиліна, СМ Задорожна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
32019
Розвиток споживчої кооперації в сучасних умовах
ОВ Шраменко, ОС Огринчук, ОЄ Онищенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 102-108, 2018
32018
Концептуальні засади інфраструктурної безпеки на залізничному транспорті
ОВ Шраменко, ЄВ Хорошаєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
32017
Перспективи розвитку залізничного транспорту україни в умовах глобалізації світової економіки
ОМ Полякова, ОВ Шраменко
ХНУБА, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20