Подписаться
Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет економіки і
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ВІ Лаптєв, ОЮ Іванова, НВ Водницька
К. : Знання, 2012
477*2012
Стратегічне управління: нав. посіб
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2004
422004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ, 2003
332003
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: монографія
ВМ Гриньова
Харків: ХНЕУ, 2009
192009
Управление хозяйственным риском (Основные принципы, методы и инструменты)
ВБ Сивый, СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.23-27., 1998
171998
Формування ефективної системи мотивації на основі KPI [Текст] / С. Ю. Гончарова
СЮ Гончарова
Управління розвитком, С. 34-39., 2010
16*2010
Нова пенсійна система в Україні: наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова
Харків: Ксилон, 2008
152008
Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності
НВ Марущак
Європейські перспективи, 213-221, 2012
122012
Розвиток та використання управлінського персоналу–стратегічний підхід: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Затейщикова
Х.: ХНЕУ, 2012
122012
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
122007
Причини та тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
СЮ Гончарова, АВ Семенченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 124, 2015
112015
Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска.
СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.53 - 59., 1997
111997
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Донецький національний технічний університет, 2006
92006
Формирование эффективной системы мотивации на основе KPI
СЮ Гончарова
Управление развитием, 82, 2015
82015
Управлiння соцiально-трудовою сферою пiдприємства: монографiя
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
82010
Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution
SY Honcharova, YV Sotnikova
Актуальні проблеми економіки, 351-355, 2015
72015
Показатели оценки уровня жизни населения и их систематизация
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бизнес Информ, 2012
72012
Стратегічне управління
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Навчальний посібник. СЮ Гончарова, ІП Отенко. Харків: Вид. ХНЕУ, 2004
72004
Маркетинг: навч. посіб
СЮ Гончарова
Харків: Вид. дім" ІНЖЕК, 2003
72003
Маркетинг: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
СЮ Гончарова
Гончарова СЮ–Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК, 2003
72003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20