Підписатись
Элеонора Забарная
Элеонора Забарная
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Одеса: ИПРЕЕД, 2006
372006
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
352016
Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития
ЭН Забарная, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2002
302002
Социальный медиа-маркетинг (на примере системы образования)
ЭН Забарная, ИВ Куриленко
Вестник Волынского института экономики и менеджмента, 74-82, 2012
202012
Соціально-економічний розвиток регіону на інноваційно-інвестиційній основі
ЕМ Забарна
Одеса, 2008
202008
Современные организационные формы инновационной деятельности
ЭН Забарная
Экономист, 63-65, 2004
192004
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
182009
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
ЭН Забарная, АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
152011
Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України
ЕМ Забарна
Економіка та суспільство, 415-421, 2017
122017
Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів
ЕМ Забарна, ЕЮ Соловьева
Ефективна економіка, 2013
122013
Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств
ЕМ Забарна, МВ Кула
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 64-72, 2013
102013
Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону
ЕМ Забарна
Економіст, 44-47, 2008
92008
Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону
ЕМ Забарна, ЭН Забарная, ОЕ Папковська, ЕЭ Папковская
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
82011
Iнновацiйно-iнвестицiйний фактор економiчного розвитку України-Iн-т проблем ринку та екон.-екол. дослiджень НАН України
ЕМ Забарна
72006
Інноваційний розвиток підприємства: підручник
ЛІ Федулова, ЕМ Забарна, СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ, 2016
62016
Інноваційний розвиток підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ЛІ Федулова, ЕМ Забарна, СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ 20, 2016
62016
Позиціонування бренду як чинника інновативності торгівельної марки
ЕМ Забарна
Режим доступу: http://www. confcontact. com/2007nov/zabarna. htm, 2020
52020
Інновації на промисловому підприємстві та специфіка їх реалізації
ЕМ Забарна, Д Катрина
Наукрвий вісник ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2012
52012
Методичні підходи до оцінки факторів соціально-економічного розвитку регіонів
ЕМ Забарна, ЄЮ Щьокіна
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 86-96, 2017
42017
Специфіка малого підприємництва в соціально-економічному розвитку регіонів України
ЕМ Забарна
Економічний форум, 185-193, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20