Follow
Vasyl Denysiuk
Vasyl Denysiuk
Other namesВасиль Денисюк, Vasyl Denisyuk, Vasyl Denysyuk
Хмельницький національний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
92006
Антропонімія українських історіографічних пам'яток другої половини XVII–XVIII ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
ВВ Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003
72003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
72003
Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення
ВВ Денисюк
Мовознавство, 52-65, 2015
62015
Біблійноонімна фразеологія української поезії середини ХVІІ ст.
В Денисюк
Hungaro-Ruthenica 7, 63-78, 2015
52015
Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії)
ВВ Денисюк
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
42017
Біблійні фразеологічні одиниці з компонентом око в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника …, 2007
42007
Alea iacta est
ВВ Денисюк
3*2021
Адам в українській фразеології
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 62-69, 2013
32013
Фразеологізми із семантичним центром "зуб" в українській мові ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2008
3*2008
Ергонімія м. Умані
ВВ Денисюк
Мовознавство. Літературознавство. Методика. Збірник наукових та навчально …, 1999
3*1999
Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст. (на матеріалі актів Переяславського полку)
ВВ Денисюк
Лінгвістика: збірник наукових праць, 15, 0
3
Семантична характеристика відтопонімних прикметників Чернігівського літопису
В Денисюк
Філологічний часопис, 2020
22020
Варіантні форми давального відмінка іменників як мовний лакмус писемних пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст.
В Денисюк
Філологічний часопис, 2016
22016
Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Лінгвістичні дослідження, 110-116, 2016
22016
Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
22015
Якими дісталися до нас голубок Ноя та осел Валаама?
ВВ Денисюк
ФОП Жовтий ОО, 2015
22015
Народна фразеологія в полемічному дискурсі Івана Вишенського
ВВ Денисюк
22015
Фразеологія проповідей Антонія Радивиловського
V Denisyuk
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2), 333-355, 2012
22012
Виражальні можливості соматичних фразеологізмів у полемічному тексті
ВВ Денисюк
Писемні пам’ятки: сучасне прочитання/відп. ред. Г. Дидик-Меуш.–Львів: Ін-т …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20