Follow
che radiah mezah
Title
Cited by
Cited by
Year
Kesilapan leksikal dalam pembelajaran bahasa Arab
CR Mezah
Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2009
362009
Pengajaran dan pembelajaran: kosa kata Arab teori & aplikasi
CR Mezah, N Mohammad
Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011
162011
Analisis kesilapan leksikal dalam karangan bahasa Arab
CR Mezah
Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, 2006
152006
Masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar etnik Cina di Malaysia
AL Hoon, CR Mezah
SOSIOHUMANIKA 5 (2), 2012
142012
Analisis keperluan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan warga emas
H Kasran, CR Mezah, NF Mustapha
E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization 2, 101-115, 2015
112015
Kolokasi: Aspek penting dalam pengusaan bahasa Arab: Satu kajian di kalangan pelajar IPTA
AH Muhammad, CR Mezah
Persidanagan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pengajian Tinggi …, 2007
102007
Panduan menulis kedudukan hamzah dalam perkataan Arab
CR Mezah, N Awang
Universiti Putra Malaysia, 2007
92007
Pemilihan kosa kata dalam pembinaan modul pembelajaran asas bahasa Arab untuk pelajar warga emas
NY Yahya, CR Mezah, NF Mustapha, MS Othman
Jurnal Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) 2 (2), 73-92, 2016
82016
Ciri-ciri Bahasa Arab Fonetik, Morfologi & Sintaksis
MZ Abd Rahman, CR Mezah
Serdang: Universiti Putra Malaysia, 2010
82010
Kesilapan bahasa dalam karangan Bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu
CR Mezah
Pusat Bahasa, Universiti Malaya, 1995
81995
Pabiyah Toklubok@ Hajimaming dan Normaliza Abd Rahim. Kepentingan nahu Arab dalam menghafal al-Quran
Z Husin, NF Mustapha, CR Mezah
GEMA Online Journal of Language Studies 16 (2), 95-110, 0
8
Penguasaan pelajar Melayu terhadap tekanan suara menyebut perkataan Arab dari sudut intensiti
NA Ramli, CR Mezah, YN Thai
Jurnal Kemanusiaan 14 (1), 2016
62016
50 permainan bahasa Arab: panduan praktikal untuk guru
CR Mezah, N Mohamad
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012
62012
Kedudukan" Hamzah" Dalam Perkataan: Kaedah Penulisannya Diabaikan Dalam Pengajaran
CR Mezah
Che, Pengajaran Bahasa Arab: Himpunan Pedoman Buat Guru dan Bakal Guru Siri …, 2010
62010
Kosa kata Arab: Teori dan aplikasi
CR Mezah, N Mohammad
Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2013
52013
Pengajaran Bahasa Arab: Himpunan Pedoman Buat Guru Dan Bakal
CR Mezah
Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2010
52010
Ketepatan terjemahan struktur ayat Arab ke dalam bahasa Melayu: Satu kajian kes
AH Mohamad, CR Mezah
Kertas Kerja Seminar Antarabangsa MICOLLAC, anjuran Jabatan Bahasa Inggeris …, 2005
52005
Kepentingan nahu arab dalam menghafaz al-Quran
Z Husin, NF Mustapha, RM Che, PT Hajimaming, N Abd Rahim
Gema Online Journal of Language Studies 16 (2), 2016
42016
Penggunaan kata pinjaman Arab dalam puisi Melayu
MH Zakaria, CR Mezah, MZ Ismail
Jurnal Kemanusiaan, 2017
32017
Kerangka pembinaan modul pembelajaran asas bahasa Arab untuk pelajar warga emas
NY Yahya, CR Mezah, NF Mustapha, MS Othman
E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization 3 (1), 58-67, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20