Подписаться
Росохата Анна Сергіївна.
Росохата Анна Сергіївна.
Другие именаAnna Rosokhata, Anna Rosohata
Senior lecturer at Department of Marketing. Academic & Research Institute of Business, Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
НС Ілляшенко, АС Росохата
Ефективна економіка, 2015
45*2015
Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку
НС Ілляшенко, АС Росохата
Маркетинг і менеджмент інновацій, 29-35, 2011
44*2011
Аналіз теоретичних основ наукового прогнозування на засадах маркетингу
АС Росохата
Маркетинг і менеджмент інновацій, 99-111, 2012
29*2012
Import substitution as a means of image forming: Prospects forecast of industrial enterprises in Ukraine
T Kysil, A Kolodka, A Rosokhata
Economics & Sociology 7 (2), 123, 2014
242014
Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства
АС Росохата
Економіка і управління, 115-121, 2014
23*2014
Rating tendencies of the innovative development prognostication system at the industrial enterprise
AS Rosokhata
Sumy State University, 2014
212014
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Трендвотчінговий аналіз як основа формування брендів
АС Росохата
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2011
182011
Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування
АС Росохата
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
172014
Узагальнена класифікація методів прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислових підприємств
АС Росохата
Економічний простір, 257-266, 2013
152013
Визначення пріоритетності та перспективності напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
АС Росохата
Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей VІIІ …, 2014
122014
Поведінка споживачів у цифровому середовищі під впливом пандемії COVID-19: важливість фактору здоров’я та транспарентності бізнесу
А Росохата, Н Летуновська, В Макерська, В Кропива
ЗУНУ, 2021
112021
Методичні засади адаптації підприємства до тенденцій розвитку суспільства
НС Ілляшенко, АС Росохата
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
112018
Застосування методів моделювання у прогнозуванні напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
АС Росохата
Sp. z oo «Nauka i studia», 2014
112014
Класифікація методів економіко-математичного моделювання у прогнозуванні інноваційного розвитку промислових підприємств
АС Росохата
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014
82014
Дослідження методичного інструментарію маркетингу територій через розвиток малого та середнього підприємництва
АС Росохата, ЛМ Хоменко, A Ясніковський, КВ Дмитрук
72021
Окремі питання економічної безпеки: дослідження впливу змін у міграційних процесах на економічний та інноваційний розвиток країн
АС Росохата, ЛЮ Сагер
Сумський державний університет, 2020
72020
Екологічна відповідальність підприємств в умовах глобальних трансформацій. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково …
АС Росохата, АМ Цуненко, ГМ Вода
Житомир: ПП “ДжіВіЕс, 85-86, 2020
62020
Екологічні проблеми України та способи їх вирішення. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 23 …
АС Росохата, СВ Кадуріна, АС Павлова
Житомир: ПП “ДжіВіЕс, 141-142, 2020
62020
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20